Genealogie gemaakt door W.J. Schuringa, Nijkerk, februari 2007

 

I Eerde Sjoerds Schuringa, geboren rond 1780, overleden te Kollumerland op 14 februari 1836, ongeveer 56 jaar oud.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 30 mei 1819, op ongeveer 39-jarige leeftijd met Sijke Jans Kloosterman.

Uit dit huwelijk:

1 Sjoerd Eerdes Schuringa, geboren te Kollum op 8 juli 1819, volgt onder II-a.

2 Hiltje Schuringa, geboren te Kollumerland op 18 september 1821, volgt onder II-b.

3 Jan Eerdes Schuringa, geboren te Kollum op 16 mei 1825, volgt onder II-c.

 

II-a Sjoerd Eerdes Schuringa, dagloner, geboren te Kollum op 8 juli 1819, wonende aldaar en te Kollumerland, overleden te Kollum op 11 juni 1861, 41 jaar oud, zoon van Eerde Sjoerds Schuringa (I) en Sijke Jans Kloosterman.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 18 mei 1848, op 28-jarige leeftijd met Stijntje Pieters Luinstra (26 jaar oud), geboren te Kollum op 1 januari 1822, overleden aldaar op 25 februari 1861, 39 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Schuringa, Hij werd ruim vier jaar voor het huwelijk van zijn ouders geboren. Door de vader Sjoerd Schuringa erkend bij huwelijksakte van 18 mei 1848., leraar, geboren te Kollum op 18 februari 1844, wonende te Pieterburen, Veendam, Amsterdam.

2 AErde Schuringa, geboren op 11 februari 1849, volgt onder III-a.

3 Ybeltje Schuringa, geboren te Kollum op 10 augustus 1851, overleden aldaar op 26 oktober 1854, 3 jaar oud.

4 Marten Schuringa, geboren te Kollum op 19 maart 1854, wonende aldaar, overleden aldaar op 26 augustus 1856, 2 jaar oud.

5 Iebeltje Schuringa, geboren te Kollum op 23 maart 1857, wonende aldaar, overleden te Idaarderadeel op 4 januari 1930, 72 jaar oud.

Zij is getrouwd te Idaarderadeel op 31 mei 1884, op 27-jarige leeftijd met Pieter Pieters Syttema.

 

III-a AErde Schuringa, geboren op 11 februari 1849, wonende te Grouw, overleden aldaar op 1 juli 1913, 64 jaar oud, zoon van Sjoerd Eerdes Schuringa (II-a) en Stijntje Pieters Luinstra.

Hij is getrouwd op 25 mei 1876, op 27-jarige leeftijd met Lutske Lenstra, wonende te Grouw, overleden te Amsterdam op 20 september 1914.

Uit dit huwelijk:

1 N.N., geboren te Grouw op 8 juli 1880.

2 N.N., geboren te Groningen op 14 januari 1882.

3 Sjoerd AEerde Schuringa, geboren te Idaarderadeel op 14 januari 1882, volgt onder IV-a.

4 Timon Schuringa, geboren te Grouw op 10 oktober 1883, wonende aldaar en te Idaarderadeel, overleden te Grouw op 25 augustus 1887, 3 jaar oud.

 

IV-a Sjoerd AEerde Schuringa, geboren te Idaarderadeel op 14 januari 1882, wonende te Amsterdam, zoon van AErde Schuringa (III-a) en Lutske Lenstra.

Hij was gehuwd met Hielkje Boonstra, geboren rond 1882, wonende te Amsterdam, overleden op 26 augustus 1962, ongeveer 80 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 AEerde Schuringa, geboren te Amsterdam op 23 april 1909, volgt onder V-a.

2 Tietje Lutske Schuringa, geboren te Amsterdam op 10 juni 1911, 95 jaar oud.

Zij was gehuwd met D. Ponsen, wonende te Utrecht.

3 H. Schuringa, wonende te Hilversum.

Zij was gehuwd met A. Ruigaart, wonende te Hilversum.

 

V-a AEerde Schuringa, arts Dr en luitenant ter zee arts 1e klasse, geboren te Amsterdam op 23 april 1909, wonende te Soerabaja en te 's-Gravenhage, overleden op 20 januari 1950, 40 jaar oud, zoon van Sjoerd AEerde Schuringa (IV-a) en Hielkje Boonstra.

Hij was gehuwd met B. Banz, wonende te Soerabaja en te 's-Gravenhage.

Uit dit huwelijk:

1 Hilka Schuringa, geboren te Soerabaja op 3 september 1938, 68 jaar oud.

2 Evelijn Schuringa.

 

II-b Hiltje Schuringa, geboren te Kollumerland op 18 september 1821, dochter van Eerde Sjoerds Schuringa (I) en Sijke Jans Kloosterman.

Haar dochters van een onbekende man:

1 Zijke Schuringa, geboren te Kollumerland op 5 maart 1841.

2 Zijke Schuringa, geboren te Kollumerland op 17 januari 1847.

 

II-c Jan Eerdes Schuringa, touwslager, geboren te Kollum op 16 mei 1825, overleden aldaar op 12 augustus 1869, 44 jaar oud, zoon van Eerde Sjoerds Schuringa (I) en Sijke Jans Kloosterman.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 14 juni 1851, op 26-jarige leeftijd (1) met Trijntje Klazes Leegstra, dochter van Aafke Klases Leegstra.

Uit dit huwelijk:

1 Aafke Schuringa, geboren te Kollumerland op 10 oktober 1851, volgt onder III-b.

2 Eede Schuringa, geboren te Kollumerland op 21 oktober 1856.

3 Zijke Schuringa, geboren te Kollumerland op 7 april 1859.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 14 april 1866, op 40-jarige leeftijd (2) met Gettje Pieters van Lune (41 jaar oud), geboren te Kollum op 24 augustus 1824, wonende te Kollum, Rotterdam, overleden te Kollum op 27 januari 1901, 76 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

4 Pieter Schuringa, geboren te Kollum op 5 juni 1866 (ned. Hervormd), volgt onder III-c.

 

III-b Aafke Schuringa, geboren te Kollumerland op 10 oktober 1851, wonende te Muskegon USA, overleden te Muskegon op 14 april 1900, 48 jaar oud, dochter van Jan Eerdes Schuringa (II-c) en Trijntje Klazes Leegstra.

Zij is getrouwd te USA in het jaar 1880, op 29-jarige leeftijd met Wieger Kieft, geboren te Uithuizen, wonende te Muskegon en te Michigan.

Uit dit huwelijk:

1 Hilda Kieft, geboren rond 1875.

2 Alie Kieft, geboren rond 1877.

 

III-c Pieter Schuringa, melkontvanger, geboren te Kollum op 5 juni 1866 (ned. Hervormd), wonende te Kollum, Oostdongeradeel, overleden te Engwierum op 12 januari 1920, 53 jaar oud, zoon van Jan Eerdes Schuringa (II-c) en Gettje Pieters van Lune.

Hij is getrouwd op 14 mei 1892, op 25-jarige leeftijd (1) met Aaltje van der Laan (ongeveer 25 jaar oud), geboren rond 1867, overleden op 29 juni 1894, ongeveer 27 jaar oud.

Hij is getrouwd te Grootegast op 26 januari 1895, op 28-jarige leeftijd (2) met Maaike Schuiteboer (24 jaar oud), geboren te Grootegast op 24 oktober 1870 (ned. Hervormd), wonende te Oostdongeradeel, dochter van Jan Schuiteboer en Grietje Visser.

(Zij had van een onbekende man één kind.)

Uit dit huwelijk:

1 Jan Schuringa, geboren te Kollumerland op 21 december 1895 (ned. Hervormd), volgt onder IV-b.

2 Geert Schuringa, geboren te Burum op 18 april 1899, wonende aldaar, overleden te Oostdongeradeel op 12 maart 1931, 31 jaar oud.

3 Marten Schuringa, geboren te Kollum op 1 april 1903, wonende aldaar, 103 jaar oud.

4 Grietje Schuringa, geboren te Kollumerland op 25 december 1906, volgt onder IV-c.

 

IV-b Jan Schuringa, kruideniersbediende, geboren te Kollumerland op 21 december 1895 (ned. Hervormd), wonende te Lochem, overleden aldaar op 7 oktober 1932, 36 jaar oud, zoon van Pieter Schuringa (III-c) en Maaike Schuiteboer.

Hij is getrouwd te Lochem op 31 mei 1918, op 22-jarige leeftijd met Grada Catharina ter Weeme (20 jaar oud), dienstbode, geboren te Lochem op 13 december 1897 (ned. Hervormd), dochter van Reint ter Veeme (zadelmaker) en Frederika Redeker.

Uit dit huwelijk:

1 Pieter Schuringa, geboren te Lochem op 25 oktober 1918, volgt onder V-b.

 

V-b Pieter Schuringa, agent van politie, geboren te Lochem op 25 oktober 1918, wonende aldaar en te Almelo, 88 jaar oud, zoon van Jan Schuringa (IV-b) en Grada Catharina ter Weeme.

Hij is getrouwd op 19 november 1942, op 24-jarige leeftijd met Grietje Jager (20 jaar oud), geboren te Almelo op 6 februari 1922 (ned. Hervormd), 85 jaar oud, dochter van Jan Jager (rangeerder) en Hendrika Kist.

Uit dit huwelijk:

1 Marijke Schuringa, geboren te Almelo op 12 december 1943, wonende aldaar, 63 jaar oud.

 

IV-c Grietje Schuringa, geboren te Kollumerland op 25 december 1906, 100 jaar oud, dochter van Pieter Schuringa (III-c) en Maaike Schuiteboer.

Zij was gehuwd met Anne Bijlsma.

Uit dit huwelijk:

1 Bijlsma, geboren op 20 april 1932, overleden op 20 april 1932.

 

_INDEX

Banz

B., V-a.

Bijlsma

Anne, IV-c.

Boonstra

Hielkje (1882), IV-a, V-a.

Jager

Grietje (1922), V-b.

Jan (1897), V-b.

Kieft

Alie (1877), III-b-2.

Hilda (1875), III-b-1.

Wieger, III-b.

Kist

Hendrika (1899), V-b.

Kloosterman

Sijke Jans, I, II-a, II-b, II-c.

Laan

Aaltje van der (1867), III-c.

Leegstra

Aafke Klases, II-c.

Trijntje Klazes, II-c, III-b.

Lenstra

Lutske, III-a, IV-a.

Luinstra

Stijntje Pieters (1822), II-a, III-a.

Lune

Gettje Pieters van (1824), II-c, III-c.

Ponsen

D., IV-a-2.

Redeker

Frederika (1862), IV-b.

Ruigaart

A., IV-a-3.

Schuiteboer

Jan, III-c.

Maaike (1870), III-c, IV-b, IV-c.

Schuringa

Aafke (1851), II-c-1, III-b.

AEerde (1909), IV-a-1, V-a.

AErde (1849), II-a-2, III-a, IV-a.

Eede (1856), II-c-2.

Eerde Sjoerds (1780), I, II-a, II-b, II-c.

Evelijn, V-a-2.

Geert (1899), III-c-2.

Grietje (1906), III-c-4, IV-c.

H., IV-a-3.

Hilka (1938), V-a-1.

Hiltje (1821), I-2, II-b.

Iebeltje (1857), II-a-5.

Jan (1895), III-c-1, IV-b, V-b.

Jan Eerdes (1825), I-3, II-c, III-b, III-c.

Marijke (1943), V-b-1.

Marten (1854), II-a-4.

Marten (1903), III-c-3.

Pieter (1844), II-a-1.

Pieter (1866), II-c-4, III-c, IV-b, IV-c.

Pieter (1918), IV-b-1, V-b.

Sjoerd AEerde (1882), III-a-3, IV-a, V-a.

Sjoerd Eerdes (1819), I-1, II-a, III-a.

Tietje Lutske (1911), IV-a-2.

Timon (1883), III-a-4.

Ybeltje (1851), II-a-3.

Zijke (1841), II-b-1.

Zijke (1847), II-b-2.

Zijke (1859), II-c-3.

Syttema

Pieter Pieters, II-a-5.

Veeme

Reint ter (1860), IV-b.

Visser

Grietje, III-c.

Weeme

Grada Catharina ter (1897), IV-b, V-b.

zonder achternaam:

N.N. (1880), III-a-1.

N.N. (1882), III-a-2.

Bijlsma (1932), IV-c-1.