Genealogie gemaakt door W.J. Schuringa, Nijkerk, februari 2007

Genalogie Vogelsang en Schuringa

 

Gerrit Folkerts Vogelsang, burgemeester.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Tiamcke Folkertsdr Vogelsang, volgt onder II.

 

II Tiamcke Folkertsdr Vogelsang, dochter van Gerrit Folkerts Vogelsang (I).

Zij was gehuwd met Bartholdus Schuringa, pastoor/dominee, geboren rond 1560 (reformierte/synodaal), wonende te Lutsburg/Lutetsburg en te Bolsward, overleden voor 1625, hoogstens 65 jaar oud, zoon van N.N..

Uit dit huwelijk:

1 Arnoldus Bartholdus Schuringa, geboren te Leeuwarden in het jaar 1601, volgt onder III-a.

2 Johannes Bartholdus Schuiringa, geboren te Delfshaven rond 1610, volgt onder III-b.

3 Susanna Bartholdi Schuringa.

Zij is getrouwd te Sexbierum op 25 maart 1629 met Jan Willems, wonende te Franeker.

4 Tiamcke Schuringa, volgt onder III-c.

 

III-a Arnoldus Bartholdus Schuringa, dominee en veldprediker, geboren te Leeuwarden in het jaar 1601, wonende te Arum en te Lollum, overleden op 20 december 1662, 61 jaar oud, zoon van Bartholdus Schuringa (pastoor/dominee) en Tiamcke Folkertsdr Vogelsang (II).

Hij is getrouwd te Leeuwarden op 25 januari 1609, op 8-jarige leeftijd met Ifke Geerts Hessels.

Uit dit huwelijk:

1 Bartholdus Arnoldus Schuringa, geboren te Arum rond 1632, volgt onder IV-a.

2 Hesselius Schuringa, geboren te Jelsum in het jaar 1634, volgt onder IV-b.

3 Andreas Schuringa, geboren te Jelsum in het jaar 1636, volgt onder IV-c.

4 Albert Herman Schuringa.

 

IV-a Bartholdus Arnoldus Schuringa, predikant, geboren te Arum rond 1632, wonende te Lollum, Arum, overleden te Lollum op 20 september 1696, ongeveer 64 jaar oud, zoon van Arnoldus Bartholdus Schuringa (III-a) en Ifke Geerts Hessels.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Jan Schuringa, geboren op 1 januari 1665, volgt onder V.

 

V Jan Schuringa, geboren op 1 januari 1665, zoon van Bartholdus Arnoldus Schuringa (IV-a).

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Albert Jans Schuringa, geboren te Borgercompagnie op 1 januari 1700, volgt onder VI.

 

VI Albert Jans Schuringa, geboren te Borgercompagnie op 1 januari 1700, zoon van Jan Schuringa (V).

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Jan Alberts Schuringa, geboren op 1 januari 1730.

Hij was gehuwd met Geertje Tjapke, wonende te Muntendam.

2 Cornelis Schuringa, geboren rond 1750, volgt onder VII-a.

3 Jan Schuringa, volgt onder VII-b.

4 Pieter Schuringa.

Hij was gehuwd met Eeltje Cornellis.

 

VII-a Cornelis Schuringa, geboren rond 1750, zoon van Albert Jans Schuringa (VI).

Hij was gehuwd met Eeltje Cornelis.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Cornelis Schuringa, geboren in juli 1770.

Hij was gehuwd met Sibrig Jans.

(Zij was later gehuwd met Pieter Olfers.)

2 Jan Kornelis Schuringa.

 

VII-b Jan Schuringa, zoon van Albert Jans Schuringa (VI).

Hij is getrouwd op 24 november 1767 met Martien Folkerts.

Uit dit huwelijk:

1 Frans Schuringa.

Hij is getrouwd op 19 juli 1789 met Antje Harms.

2 Jacob Schuringa.

Hij is getrouwd op 17 mei 1807 met Koopke Rikkerts.

 

IV-b Hesselius Schuringa, geboren te Jelsum in het jaar 1634, zoon van Arnoldus Bartholdus Schuringa (III-a) en Ifke Geerts Hessels.

Hij is getrouwd te Minnertsga op 2 november 1675, op 41-jarige leeftijd met N.N..

Uit dit huwelijk:

1 Catrijna Schuringa, geboren te Minnertsga in het jaar 1677.

2 Johannes Schuringa, geboren te Minnertsga in het jaar 1679.

 

IV-c Andreas Schuringa, predikant, geboren te Jelsum in het jaar 1636, wonende te Ameland, Finkum, Kornjum, Rauwerd, overleden te Rauwerd, Eernsum in het jaar 1685, 49 jaar oud, zoon van Arnoldus Bartholdus Schuringa (III-a) en Ifke Geerts Hessels.

Hij is getrouwd te Minnertsga op 19 november 1671, op 35-jarige leeftijd met Jancke Crans (25 jaar oud), geboren te Leeuwarden, gedoopt op 20 september 1646, wonende te Leeuwarden, overleden te Franeker rond 1695, ongeveer 49 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Arnoldus Schuringa, gedoopt te Finkum op 24 januari 1675.

Hij is getrouwd op 23 april 1699, op 24-jarige leeftijd met Renske Crans, wonende te Dokkum.

2 Dirck Schuringa, gedoopt te Cornjum op 25 juni 1676.

3 Rinske Andreas Schuringa, geboren te Aalsum Fr., gedoopt te Cornjum op 9 april 1682.

Zij is in ondertrouw gegaan te Dokkum en getrouwd aldaar op 1 oktober 1704, op 22-jarige leeftijd met Justus Crans, waagmeester, wonende te Dokkum.

 

III-b Johannes Bartholdus Schuiringa, geboren te Delfshaven rond 1610, zoon van Bartholdus Schuringa (pastoor/dominee) en Tiamcke Folkertsdr Vogelsang (II).

Hij is getrouwd rond 1643, op ongeveer 33-jarige leeftijd met Rintje-Brongers Hemstra (ongeveer 33 jaar oud), gedoopt te Leeuwarden op 6 juni 1610.

Uit dit huwelijk:

1 Gabriël Schuiringa, geboren te Delfshaven op 2 oktober 1643 (ned ger), volgt onder IV-d.

2 Susanna Schuringa, wonende te Leeuwarden.

Zij is in ondertrouw gegaan op 16 april 1681 en getrouwd te Swichum, getrouwd te Leeuwarden op 1 juli 1681 voor de kerk met Hendrick Formhold, bankhouder, wonende te Huizum.

 

IV-d Gabriël Schuiringa, boekdrukker, koopman, geboren te Delfshaven op 2 oktober 1643 (ned ger), wonende te Delfshaven, Leeuwarden en te Franeker, zoon van Johannes Bartholdus Schuiringa (III-b) en Rintje-Brongers Hemstra.

Hij is in ondertrouw gegaan op 5 maart 1670 en getrouwd te Leeuwarden op 20 maart 1670, op 26-jarige leeftijd (1) met Imce Crans (28 jaar oud), gedoopt op 13 oktober 1641 (gereformeerd), wonende te Leeuwarden, overleden rond 1679, ongeveer 38 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Dirk Schuiringa, geboren te Leeuwarden, gedoopt op 13 januari 1671.

2 Rixtie Schuiringa, gedoopt te Leeuwarden op 26 december 1673.

3 Rinscke Schuiringa, gedoopt te Leeuwarden op 24 november 1675.

4 Rinscke Schuiringa, gedoopt te Leeuwarden op 23 augustus 1678.

Hij is daarnaast in ondertrouw gegaan op 27 september 1679 en getrouwd te Leeuwarden op 12 oktober 1679, op 36-jarige leeftijd (2) met Tedtie Johannes Wilgenrijs, begraven te Leeuwarden op 11 mei 1724, dochter van Hans Jansen Wilgenrijs (meester timmerman) en Trijntj Willems.

Uit dit huwelijk:

5 Johannis-Gabriëls Schuiringa, koopman, gedoopt te Leeuwarden op 1 april 1681.

6 Antie-Gabriëls Schuiringa, gedoopt op 23 augustus 1682 (Ned. Herv.), wonende te Lemmer, overleden voor 29 maart 1749, hoogstens 66 jaar oud.

Zij is getrouwd te Lemmer op 29 juli 1708, op 25-jarige leeftijd met Jochum-Barteles Lemstra (35 jaar oud), gedoopt te Lemmer op 26 maart 1673 (Ned. Herv.), overleden voor februari 1735, hoogstens 61 jaar oud.

(Hij is eerder getrouwd te Lemmer op 31 december 1693, op 20-jarige leeftijd met Ansch Feddes, wonende te Molkewerum, overleden op 20 april 1707.)

7 Johannis-Gabriëls Schuiringa, gedoopt op 11 juni 1684.

8 Aurelia Schuiringa, gedoopt te Leeuwarden op 29 september 1686.

 

III-c Tiamcke Schuringa, dochter van Bartholdus Schuringa (pastoor/dominee) en Tiamcke Folkertsdr Vogelsang (II).

Zij was gehuwd met Johannes Roukes van Arum.

Uit dit huwelijk:

1 Romcke Jans van Arum.

Hij was gehuwd met Margaretha Sadelaar.

 

_INDEX

Arum

Johannes Roukes van, III-c.

Romcke Jans van, III-c-1.

Cornelis

Eeltje, VII-a.

Cornellis

Eeltje, VI-4.

Crans

Imce (1641), IV-d.

Jancke (1646), IV-c.

Justus, IV-c-3.

Renske, IV-c-1.

Feddes

Ansch, IV-d-6.

Folkerts

Martien, VII-b.

Formhold

Hendrick, III-b-2.

Harms

Antje, VII-b-1.

Hemstra

Rintje-Brongers (1610), III-b, IV-d.

Hessels

Ifke Geerts, III-a, IV-a, IV-b, IV-c.

Jans

Sibrig, VII-a-1.

Lemstra

Jochum-Barteles (1673), IV-d-6.

Olfers

Pieter, VII-a-1.

Rikkerts

Koopke, VII-b-2.

Sadelaar

Margaretha, III-c-1.

Schuiringa

Antie-Gabriëls (1682), IV-d-6.

Aurelia (1686), IV-d-8.

Dirk (1671), IV-d-1.

Gabriël (1643), III-b-1, IV-d.

Johannes Bartholdus (1610), II-2, III-b, IV-d.

Johannis-Gabriëls (1681), IV-d-5.

Johannis-Gabriëls (1684), IV-d-7.

Rinscke (1675), IV-d-3.

Rinscke (1678), IV-d-4.

Rixtie (1673), IV-d-2.

Schuringa

Albert Herman, III-a-4.

Albert Jans (1700), V-1, VI, VII-a, VII-b.

Andreas (1636), III-a-3, IV-c.

Arnoldus (1675), IV-c-1.

Arnoldus Bartholdus (1601), II-1, III-a, IV-a, IV-b, IV-c.

Bartholdus (1560), II, III-a, III-b, III-c.

Bartholdus Arnoldus (1632), III-a-1, IV-a, V.

Catrijna (1677), IV-b-1.

Cornelis (1750), VI-2, VII-a.

Dirck (1676), IV-c-2.

Frans, VII-b-1.

Hesselius (1634), III-a-2, IV-b.

Jacob, VII-b-2.

Jacob Cornelis (1770), VII-a-1.

Jan (1665), IV-a-1, V, VI.

Jan, VI-3, VII-b.

Jan Alberts (1730), VI-1.

Jan Kornelis, VII-a-2.

Johannes (1679), IV-b-2.

Pieter, VI-4.

Rinske Andreas (1682), IV-c-3.

Susanna, III-b-2.

Susanna Bartholdi, II-3.

Tiamcke, II-4, III-c.

Tjapke

Geertje, VI-1.

Vogelsang

Gerrit Folkerts, I, II.

Tiamcke Folkertsdr, I-1, II, III-a, III-b, III-c.

Wilgenrijs

Hans Jansen, IV-d.

Tedtie Johannes, IV-d.

Willems

Jan, II-3.

Trijntj, IV-d.

zonder achternaam:

N.N. (1530), II.

N.N., IV-b.