Genealogie gemaakt door W.J. Schuringa, Nijkerk, februari 2007

I Harke Klazes Schuringa, geboren rond 1750.

Hij is getrouwd in het jaar 1778, op ongeveer 28-jarige leeftijd (1) met Reintskjen Pieters.

Hij was gehuwd (2) met Janke Gerbens.

Uit dit huwelijk:

1 Gerben Harkes Schuringa, geboren te Britswerd rond 1787, volgt onder II.

2 Reinder Harkes Schuringa.

Hij is getrouwd te Oosterwierum op 19 november 1809 met Beitske Binders, wonende te Bozum.

 

II Gerben Harkes Schuringa, geboren te Britswerd rond 1787, overleden te Baarderadeel op 27 juli 1832, ongeveer 45 jaar oud, zoon van Harke Klazes Schuringa (I) en Janke Gerbens.

Hij is getrouwd te Britswerd op 19 maart 1809, op ongeveer 22-jarige leeftijd (1) met Antje Jacobs Hoogstra (minstens 11 jaar oud), arbeidster, geboren voor 1798, wonende te Oosterwierum.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Gerbens Schuringa, geboren rond 1807, wonende te Baarderadeel, overleden aldaar op 30 september 1863, ongeveer 56 jaar oud.

Zij is getrouwd te Baarderadeel op 13 januari 1844, op ongeveer 37-jarige leeftijd met Jan-Ates Landstra, wonende te Baarderadeel.

2 Klaas Gerbens Schuringa, geboren op 21 juli 1809, gedoopt te Oosterwierum op 20 augustus 1809, volgt onder III-a.

3 Harke Gerbens Schuringa, geboren te Baarderadeel op 10 januari 1811, gedoopt te Oosterwierum op 27 januari 1811, volgt onder III-b.

4 Janke Gerbes Schuringa, geboren te Oosterwierum op 28 december 1813, volgt onder III-c.

5 Jacob Gerbens Schuringa, geboren rond 1826, overleden te Baarderadeel op 15 oktober 1847, ongeveer 21 jaar oud.

Hij was gehuwd (2) met Antje Jakobs Terpstra.

Uit dit huwelijk:

6 Jakob Schuringa, geboren te Baarderadeel op 19 januari 1826, overleden aldaar op 15 oktober 1847, 21 jaar oud.

 

III-a Klaas Gerbens Schuringa, geboren op 21 juli 1809, gedoopt te Oosterwierum op 20 augustus 1809, overleden op 25 maart 1878, 68 jaar oud, zoon van Gerben Harkes Schuringa (II) en Antje Jacobs Hoogstra.

Hij is getrouwd te Baarderadeel op 17 juli 1858, op 48-jarige leeftijd met Fedtje-Okkes Baarda.

Uit dit huwelijk:

1 Ytje Klazes Schuringa, geboren in februari 1859, overleden te Baarderadeel op 13 november 1859, 9 maanden oud.

 

III-b Harke Gerbens Schuringa, geboren te Baarderadeel op 10 januari 1811, gedoopt te Oosterwierum op 27 januari 1811, wonende te Baarderadeel, zoon van Gerben Harkes Schuringa (II) en Antje Jacobs Hoogstra.

Hij is getrouwd te Baarderadeel op 21 juni 1845, op 34-jarige leeftijd met Trijntje-Tjibbes Kamstra, wonende te Baarderadeel.

Uit dit huwelijk:

1 Geertje Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 11 juni 1846, volgt onder IV-a.

2 N.N., geboren op 24 juli 1849, overleden op 24 juli 1849.

3 Antje Harkes Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 23 november 1850, volgt onder IV-b.

4 Gerben Harkes Schuringa, geboren te Lutkewierum Hennaarderadeel op 1 maart 1855, volgt onder IV-c.

5 Tjebbe Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 14 juli 1862.

 

IV-a Geertje Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 11 juni 1846, wonende te Rauwerderham, dochter van Harke Gerbens Schuringa (III-b) en Trijntje-Tjibbes Kamstra.

Zij is getrouwd te Hennaarderadeel op 20 april 1872, op 25-jarige leeftijd met Albert van Dijk, wonende te Rauwerderham.

Uit dit huwelijk:

1 Bartele van Dijk, geboren na 1875, wonende te Rauwerderham, overleden op 19 april 1915, hoogstens 40 jaar oud.

 

IV-b Antje Harkes Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 23 november 1850, dochter van Harke Gerbens Schuringa (III-b) en Trijntje-Tjibbes Kamstra.

Haar dochter van een onbekende man:

1 Trijntje Schuringa, geboren te Lutkewierum op 2 februari 1878, volgt onder V.

 

V Trijntje Schuringa, geboren te Lutkewierum op 2 februari 1878, wonende te Baarderadeel, dochter van Antje Harkes Schuringa (IV-b).

Zij is getrouwd te Baarderadeel op 2 juni 1900, op 22-jarige leeftijd met Hendrik Piers Piekema (29 jaar oud), geboren te Baard op 23 april 1871, wonende te Baarderadeel, overleden te Wyckhoff, New Jerseu, USA in februari 1963, 91 jaar oud, zoon van Pier Jans Piekema en Hyke Hendriks Bakker.

Uit dit huwelijk:

1 Pier Hendriks Piekema, geboren te Lutkewierum op 21 augustus 1901, overleden te Wyckhoff, New Jersey USA in november 1978, 77 jaar oud.

2 Hieke Hendriks Piekema.

 

IV-c Gerben Harkes Schuringa, geboren te Lutkewierum Hennaarderadeel op 1 maart 1855, wonende te Baarderadeel, overleden te Weidum op 21 september 1917, 62 jaar oud, zoon van Harke Gerbens Schuringa (III-b) en Trijntje-Tjibbes Kamstra.

Hij is getrouwd te Baarderadeel op 10 mei 1882, op 27-jarige leeftijd met Aaltje-Barteles van Dijk (30 jaar oud), geboren te Bozum Baarderadeel in het jaar 1852, overleden te Weidum Baarderadeel in het jaar 1914, 62 jaar oud, dochter van Bartele van Dijk en Jitske de Vries.

Uit dit huwelijk:

1 Jitske Schuringa, geboren te Weidum Baarderadeel in het jaar 1883, overleden aldaar op 28 juni 1955, 72 jaar oud.

Zij is getrouwd te Baarderadeel op 12 mei 1909, op 26-jarige leeftijd met Franciscus Sikkema, wonende te Baarderadeel.

 

III-c Janke Gerbes Schuringa, geboren te Oosterwierum op 28 december 1813, wonende te Bozum, overleden op 8 september 1848, 34 jaar oud, dochter van Gerben Harkes Schuringa (II) en Antje Jacobs Hoogstra.

Zij is getrouwd te Baarderadeel op 6 februari 1847, op 33-jarige leeftijd met Hans-Hommes Kalma (23 jaar oud), boerenknecht en kramer, geboren op 1 mei 1823, wonende te Weidum en te Jorwerd en Beers, overleden te Beers op 17 oktober 1908, 85 jaar oud, zoon van Homme-Jacobs Kalma (huisman,koopman,arbeider en vleeschhouwer, boer en schipper) en Grietje-Hansdr de Groot.

(Hij is later getrouwd op 19 mei 1849, op 26-jarige leeftijd met Trijntje-Jans Groenland (33 jaar oud), dienstmeid, geboren te Lutkewierum op 2 november 1815, overleden te Beers op 22 oktober 1860, 44 jaar oud, dochter van Jan-Geerts Groenland (veeschatter) en IJtje-Gerrits Reindersma. Hij is later getrouwd te Baarderadeel op 2 juni 1861, op 38-jarige leeftijd met Eelkjen-Pieters Aarsen (45 jaar oud), geboren op 2 februari 1816, overleden op 24 december 1885, 69 jaar oud, dochter van Pieter-Herkes Aarsen en Foepkjen Annes. (Zij was later gehuwd met Abe-Tjebbes Talma, overleden voor 1861.))

Uit dit huwelijk:

1 Homme-Hanszn Kalma, geboren te Jorwerd op 24 mei 1847, overleden op 30 januari 1889, 41 jaar oud.

Hij is getrouwd te Baarderadeel op 14 mei 1873, op 25-jarige leeftijd met Geeske-Fokkes Snijder (31 jaar oud), geboren te Hardergarijp op 2 februari 1842, overleden te Weidum op 20 november 1901, 59 jaar oud.

 

_INDEX

Aarsen

Eelkjen-Pieters (1816), III-c.

Pieter-Herkes, III-c.

Annes

Foepkjen, III-c.

Baarda

Fedtje-Okkes, III-a.

Bakker

Hyke Hendriks, V.

Dijk

Aaltje-Barteles van (1852), IV-c.

Albert van, IV-a.

Bartele van (1875), IV-a-1.

Bartele van, IV-c.

Gerbens

Janke, I, II.

Groenland

Jan-Geerts, III-c.

Trijntje-Jans (1815), III-c.

Groot

Grietje-Hansdr de, III-c.

Hoogstra

Antje Jacobs (1798), II, III-a, III-b, III-c.

Kalma

Hans-Hommes (1823), III-c.

Homme-Hanszn (1847), III-c-1.

Homme-Jacobs, III-c.

Kamstra

Trijntje-Tjibbes, III-b, IV-a, IV-b, IV-c.

Landstra

Jan-Ates, II-1.

Piekema

Hendrik Piers (1871), V.

Hieke Hendriks, V-2.

Pier Hendriks (1901), V-1.

Pier Jans, V.

Pieters

Reintskjen, I.

Reindersma

IJtje-Gerrits, III-c.

Schuringa

Antje Harkes (1850), III-b-3, IV-b, V.

Geertje (1846), III-b-1, IV-a.

Gerben Harkes (1787), I-1, II, III-a, III-b, III-c.

Gerben Harkes (1855), III-b-4, IV-c.

Grietje Gerbens (1807), II-1.

Harke Gerbens (1811), II-3, III-b, IV-a, IV-b, IV-c.

Harke Klazes (1750), I, II.

Jacob Gerbens (1826), II-5.

Jakob (1826), II-6.

Janke Gerbes (1813), II-4, III-c.

Jitske (1883), IV-c-1.

Klaas Gerbens (1809), II-2, III-a.

Reinder Harkes, I-2.

Tjebbe (1862), III-b-5.

Trijntje (1878), IV-b-1, V.

Ytje Klazes (1859), III-a-1.

Sikkema

Franciscus, IV-c-1.

Snijder

Geeske-Fokkes (1842), III-c-1.

Talma

Abe-Tjebbes, III-c.

Terpstra

Antje Jakobs, II.

Vries

Jitske de, IV-c.

zonder achternaam:

N.N. (1849), III-b-2.

Beitske Binders, I-2.