Genealogie gemaakt door W.J. Schuringa, Nijkerk, februari 2007

I Jan Sjoerds Schuringa.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 27 september 1816 met Trijntje Idzerts, wonende te Sloten.

Uit dit huwelijk:

1 Hiltje Jans Schuringa, geboren rond 1815, overleden te Kollumerland op 12 april 1859, ongeveer 44 jaar oud.

2 Idzert-Jans Schuringa, geboren te Kollumerland op 8 mei 1820, volgt onder II.

 

II Idzert-Jans Schuringa, geboren te Kollumerland op 8 mei 1820, wonende aldaar, overleden aldaar op 1 april 1853, 32 jaar oud, zoon van Jan Sjoerds Schuringa (I) en Trijntje Idzerts.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 29 juni 1843, op 23-jarige leeftijd (1) met Tjitske-Jans Goudberg, wonende te Kollumerland.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje-Idserts Schuringa, geboren te Kollumerland op 4 maart 1844, volgt onder III-a.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 18 mei 1850, op 30-jarige leeftijd (2) met Sytske Ibeles Vaatstra.

Uit dit huwelijk:

2 Sjoerd Jans Schuringa, geboren rond 1822, volgt onder III-b.

3 Ybele Idzerts Schuringa, geboren te Kollumerland op 4 mei 1851, overleden aldaar op 7 april 1853, 1 jaar oud.

4 Jan Idzerts Schuringa, geboren te Kollumerland op 17 maart 1853, overleden aldaar op 20 maart 1853, 3 dagen oud.

 

III-a Trijntje-Idserts Schuringa, geboren te Kollumerland op 4 maart 1844, wonende te Dantumadeel, overleden te Leeuwarden op 14 mei 1916, 72 jaar oud, dochter van Idzert-Jans Schuringa (II) en Tjitske-Jans Goudberg.

Zij is getrouwd te Dantumadeel op 16 september 1875, op 31-jarige leeftijd met Ebele-Reinders Dijkstra, wonende te Dantumadeel.

Uit dit huwelijk:

1 Tjitske Dijkstra, geboren te Dantumadeel op 14 februari 1876.

2 N.N., geboren in het jaar 1878.

3 N.N., geboren rond 1887.

 

III-b Sjoerd Jans Schuringa, geboren rond 1822, zoon van Idzert-Jans Schuringa (II) en Sytske Ibeles Vaatstra.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 21 februari 1846, op ongeveer 24-jarige leeftijd met Marijke Pieters Besseling.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Schuringa, geboren te Oostdongeradeel op 18 maart 1846, overleden aldaar op 3 december 1908, 62 jaar oud.

 

_INDEX

Besseling

Marijke Pieters, III-b.

Dijkstra

Ebele-Reinders, III-a.

Tjitske (1876), III-a-1.

Goudberg

Tjitske-Jans, II, III-a.

Idzerts

Trijntje, I, II.

Schuringa

Hiltje Jans (1815), I-1.

Idzert-Jans (1820), I-2, II, III-a, III-b.

Jan (1846), III-b-1.

Jan Idzerts (1853), II-4.

Jan Sjoerds, I, II.

Sjoerd Jans (1822), II-2, III-b.

Trijntje-Idserts (1844), II-1, III-a.

Ybele Idzerts (1851), II-3.

Vaatstra

Sytske Ibeles, II, III-b.

zonder achternaam:

N.N. (1878), III-a-2.

N.N. (1887), III-a-3.