Restant van de Families Schuringa te Veendam en omstreken en van Friesland die ik niet kan onderbrengen in de voorgaande genealogieën.

H-I-a Claes Siuckes, wonende te Leeuwarden.

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Nieske Clasedr, gedoopt te Leeuwarden op 17 februari 1609 (ned herv), volgt onder H-II-a.

H-I-b Leuke Bonnes ook genaamd Leo Bonnes en Leuconius Bernardi, wonende te Aengwirden.

Hij was gehuwd met N.N., overleden na 1652.

Uit dit huwelijk:

1 Bernardus Leuconii Sylvius, volgt onder H-II-b.

H-II-a Nieske Clasedr, gedoopt te Leeuwarden op 17 februari 1609 (ned herv), dochter van Claes Siuckes (H-I-a).

Zij was gehuwd met Boëtius Liewes Fennema ook genaamd Bouwe, wonende te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje Boetiusdr, gedoopt te Leeuwarden op 7 oktober 1638 (ned. Hervormd), volgt onder H-III-a.

H-II-b Bernardus Leuconii Sylvius, overleden te Workum rond 1683, begraven aldaar, zoon van Leuke Bonnes (H-I-b) en N.N..

Hij was gehuwd met Minke Louws.

Uit dit huwelijk:

1 Laurentius Sylvius, geboren te Britswerd in het jaar 1636, wonende te Lutkewierum.

Hij was gehuwd met Trijntje Boetiusdr, gedoopt te Leeuwarden op 7 oktober 1638 (ned. Hervormd), volgt onder H-III-a.

H-III-a Trijntje Boetiusdr, gedoopt te Leeuwarden op 7 oktober 1638 (ned. Hervormd), wonende aldaar, dochter van Boëtius Liewes Fennema (schoenmaker) en Nieske Clasedr (H-II-a).

Zij was gehuwd met Laurentius Sylvius, geboren te Britswerd in het jaar 1636, wonende te Lutkewierum, zoon van Bernardus Leuconii Sylvius (H-II-b) en Minke Louws.

Uit dit huwelijk:

1 Nieske Sylvius, gedoopt te Lutkewierum op 28 februari 1674 (ned. Hervormd), volgt onder H-IV-a.

H-III-b Taede Tietes, wonende te Bozum.

Hij was gehuwd (1) met N.N..

Hij was gehuwd (2) met Luitske Andries.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Tades Schuyringa, gedoopt te Bozum op 8 maart 1674.

Hij is getrouwd te Bozum op 3 april 1695 met Nieske Sylvius, gedoopt te Lutkewierum op 28 februari 1674 (ned. Hervormd), volgt onder H-IV-a.

H-III-c Pieter Dirx, wonende te Kubaard.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Dirk Pytters, gedoopt te Kubaard op 27 februari 1647 (ned herv), volgt onder H-IV-b.

H-IV-a Nieske Sylvius, gedoopt te Lutkewierum op 28 februari 1674 (ned. Hervormd), dochter van Laurentius Sylvius (predikant) en Trijntje Boetiusdr (H-III-a).

Zij is getrouwd te Bozum op 3 april 1695 met Jan Tades Schuyringa, gedoopt te Bozum op 8 maart 1674, zoon van Taede Tietes (H-III-b) en Luitske Andries.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje Jans Schuiringa, gedoopt te Wommels op 8 september 1699, volgt onder H-V-a.

H-IV-b Dirk Pytters, gedoopt te Kubaard op 27 februari 1647 (ned herv), wonende te Tzum, zoon van Pieter Dirx (H-III-c).

Hij is getrouwd te Kubaard op 21 maart 1675 met Trijntje Joostes, wonende te Tzum.

Uit dit huwelijk:

1 Olphert Dirks, gedoopt te Kubaard op 23 augustus 1690 (ned herv), volgt onder H-V-b.

H-IV-c Frans Aanes, wonende te Ytens.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Aene Fransen, geboren te Itens.

Hij is getrouwd te Itens op 19 maart 1719 met Trijntje Jans Schuiringa, gedoopt te Wommels op 8 september 1699, volgt onder H-V-a.

H-V-a Trijntje Jans Schuiringa, gedoopt te Wommels op 8 september 1699, dochter van Jan Tades Schuyringa (schoolmeester en dorpsrechter) en Nieske Sylvius (H-IV-a).

Zij is getrouwd te Itens op 19 maart 1719 met Aene Fransen, geboren te Itens, zoon van Frans Aanes (H-IV-c).

Uit dit huwelijk:

1 Jan Anes, gedoopt op 4 juli 1723 (ned. herv), volgt onder H-VI-a.

2 Sjouke Aenes.

H-V-b Olphert Dirks, gedoopt te Kubaard op 23 augustus 1690 (ned herv), wonende aldaar, zoon van Dirk Pytters (H-IV-b) en Trijntje Joostes.

Hij is getrouwd te Kubaard op 21 augustus 1718 met Uilt Sjoerds, wonende te Kubaard.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje Olpherts, gedoopt te Kubaard op 27 juni 1723 (ned herv), wonende te Edens.

Zij is getrouwd te Kubaard op 16 juli 1747 met Jan Anes, gedoopt op 4 juli 1723 (ned. herv), volgt onder H-VI-a.

H-VI-a Jan Anes, gedoopt op 4 juli 1723 (ned. herv), wonende te Burgwerd en te Edens, zoon van Aene Fransen en Trijntje Jans Schuiringa (H-V-a).

Hij is getrouwd te Kubaard op 16 juli 1747 met Trijntje Olpherts, gedoopt te Kubaard op 27 juni 1723 (ned herv), wonende te Edens, dochter van Olphert Dirks (H-V-b) en Uilt Sjoerds.

Uit dit huwelijk:

1 Tietje Jans Schuringa, geboren te Edens op 9 maart 1752, gedoopt aldaar op 22 maart 1752 (ned. Hervormd), volgt onder H-VII.

H-VI-b Bauke Jentsjes Sieswerda.

Hij was gehuwd met Tjitske Tjerks.

Uit dit huwelijk:

1 Tjalling Baukes Sieswerda, geboren te Hichtum op 17 januari 1749, gedoopt aldaar op 2 februari 1749, overleden te Burgwerd op 1 november 1813, 64 jaar en 288 dagen oud.

Hij is getrouwd te Hichtum op 23 mei 1774 met Tietje Jans Schuringa, geboren te Edens op 9 maart 1752, gedoopt aldaar op 22 maart 1752 (ned. Hervormd), volgt onder H-VII.

H-VII Tietje Jans Schuringa, geboren te Edens op 9 maart 1752, gedoopt aldaar op 22 maart 1752 (ned. Hervormd), overleden te Burgwerd, Wonseradeel op 24 juli 1831, begraven te Burgwerd, 79 jaar en 137 dagen oud, dochter van Jan Anes (H-VI-a) en Trijntje Olpherts.

Zij is getrouwd te Hichtum op 23 mei 1774 met Tjalling Baukes Sieswerda, geboren te Hichtum op 17 januari 1749, gedoopt aldaar op 2 februari 1749, overleden te Burgwerd op 1 november 1813, 64 jaar en 288 dagen oud, zoon van Bauke Jentsjes Sieswerda (H-VI-b) en Tjitske Tjerks.

Uit dit huwelijk:

1 Bauke Tjallings Sieswerda, geboren te Hichtum op 2 juli 1776, volgt onder H-VIII.

2 Jan Tjallings Sieswerda, geboren rond 1780, overleden op 2 april 1851, ongeveer 71 jaar oud.

3 Frans Tjallings Sieswerda, geboren rond 1787, overleden op 12 september 1842, ongeveer 55 jaar oud.

4 Trijntje Tjallings Sieswerda, geboren te Burgwerd op 19 maart 1795.

Zij is getrouwd te Wonseradeel op 6 november 1819 met Jan Tjeerds Hofstra.

H-VIII Bauke Tjallings Sieswerda, geboren te Hichtum op 2 juli 1776, overleden te Pingjum op 8 augustus 1821, 45 jaar en 37 dagen oud, zoon van Tjalling Baukes Sieswerda en Tietje Jans Schuringa (H-VII).

Hij is getrouwd te Burgwerd op 16 september 1804 met Gerlantje Douwes Dijkstra.

Uit dit huwelijk:

1 Tyttje Sieswerda.

2 Douwe Sieswerda.

3 Tjalling Sieswerda.

4 Sjoerd Sieswerda.

5 Tjerk Sieswerda.

6 Jeltje Sieswerda.

 

I-I Jannes Munneke.

Hij was gehuwd met Annechien Salomons.

Uit dit huwelijk:

1 Roelf Harm Munneke, geboren te Veendam op 31 januari 1911, volgt onder I-II-a.

I-II-a Roelf Harm Munneke, geboren te Veendam op 31 januari 1911, wonende te Wildervank, zoon van Jannes Munneke (I-I) en Annechien Salomons.

Hij is getrouwd te Wildervank op 9 mei 1939 met Janna Trientje Drenth, geboren te Wildervank op 2 december 1916, overleden aldaar op 10 maart 1983, 66 jaar en 98 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 Jannes Annechienus Munneke, geboren te Wildervank op 4 oktober 1941.

2 Harmina Antje Munneke, geboren te Wildervank op 1 augustus 1944, volgt onder I-III-a.

3 Annie Niessiena Munneke, geboren te Wildervank op 3 oktober 1945, volgt onder I-III-b.

4 Bernhard Harm Munneke, geboren te Wildervank op 27 april 1947.

5 Niessiena Janna Munneke, geboren te Wildervank op 4 mei 1954.

I-II-b Jan Jacob Schuringa.

Hij was gehuwd met Jantje van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

1 Albert Schuringa, geboren te Groningen op 29 april 1942.

Hij is getrouwd te Veendam op 20 november 1970 met (en gescheiden in het jaar 1980 van) Harmina Antje Munneke, geboren te Wildervank op 1 augustus 1944, volgt onder I-III-a.

2 Pieter Abel Schuringa, geboren te Wildervank op 31 maart 1944.

Hij is getrouwd te Veendam op 4 juli 1969 met Annie Niessiena Munneke, geboren te Wildervank op 3 oktober 1945, volgt onder I-III-b.

I-III-a Harmina Antje Munneke, geboren te Wildervank op 1 augustus 1944, wonende aldaar, dochter van Roelf Harm Munneke (I-II-a) en Janna Trientje Drenth.

Zij is getrouwd te Veendam op 20 november 1970 met (en gescheiden in het jaar 1980 van) Albert Schuringa, geboren te Groningen op 29 april 1942, zoon van Jan Jacob Schuringa (I-II-b) en Jantje van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Jacob Schuringa, geboren te Oldenhove op 5 november 1971, wonende aldaar.

2 Antje Geerdtruida Schuringa, geboren te Leek op 22 juni 1974, wonende aldaar.

I-III-b Annie Niessiena Munneke, geboren te Wildervank op 3 oktober 1945, dochter van Roelf Harm Munneke (I-II-a) en Janna Trientje Drenth.

Zij is getrouwd te Veendam op 4 juli 1969 met Pieter Abel Schuringa, geboren te Wildervank op 31 maart 1944, zoon van Jan Jacob Schuringa (I-II-b) en Jantje van der Sluis.

Uit dit huwelijk:

1 Janna Trientje Schuringa, geboren te Stadskanaal op 23 mei 1970.

2 Jantje Luchiena Schuringa, geboren te Stadskanaal op 8 juli 1971.

 

J-I Jan Sjoerds Schuringa.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 27 september 1816 met Trijntje Idzerts, wonende te Sloten.

Uit dit huwelijk:

1 Hiltje Jans Schuringa, geboren rond 1815, overleden te Kollumerland op 12 april 1859, ongeveer 44 jaar oud.

2 Idzert-Jans Schuringa, geboren te Kollumerland op 8 mei 1820, volgt onder J-II.

J-II Idzert-Jans Schuringa, geboren te Kollumerland op 8 mei 1820, wonende aldaar, overleden aldaar op 1 april 1853, 32 jaar en 328 dagen oud, zoon van Jan Sjoerds Schuringa (J-I) en Trijntje Idzerts.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 29 juni 1843 (1) met Tjitske-Jans Goudberg, wonende te Kollumerland.

Uit dit huwelijk:

1 Trijntje-Idserts Schuringa, geboren te Kollumerland op 4 maart 1844, volgt onder J-III-a.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 18 mei 1850 (2) met Sytske Ibeles Vaatstra.

Uit dit huwelijk:

2 Sjoerd Jans Schuringa, geboren rond 1822, volgt onder J-III-b.

3 Ybele Idzerts Schuringa, geboren te Kollumerland op 4 mei 1851, overleden aldaar op 7 april 1853, 1 jaar en 338 dagen oud.

4 Jan Idzerts Schuringa, geboren te Kollumerland op 17 maart 1853, overleden aldaar op 20 maart 1853, 3 dagen oud.

J-III-a Trijntje-Idserts Schuringa, geboren te Kollumerland op 4 maart 1844, wonende te Dantumadeel, overleden te Leeuwarden op 14 mei 1916, 72 jaar en 71 dagen oud, dochter van Idzert-Jans Schuringa (J-II) en Tjitske-Jans Goudberg.

Zij is getrouwd te Dantumadeel op 16 september 1875 met Ebele-Reinders Dijkstra, wonende te Dantumadeel.

Uit dit huwelijk:

1 Tjitske Dijkstra, geboren te Dantumadeel op 14 februari 1876.

2 N.N., geboren in het jaar 1878.

3 N.N., geboren rond 1887.

J-III-b Sjoerd Jans Schuringa, geboren rond 1822, zoon van Idzert-Jans Schuringa (J-II) en Sytske Ibeles Vaatstra.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 21 februari 1846 met Marijke Pieters Besseling.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Schuringa, geboren te Oostdongeradeel op 18 maart 1846, overleden aldaar op 3 december 1908, 62 jaar en 260 dagen oud.

 

K-I-a U. Stam.

Hij was gehuwd met Fokje ten Wolde, geboren rond 1892, wonende te Groningen, overleden aldaar op 30 april 1955, begraven te Zuiderbegraafpaats Groningen, ongeveer 63 jaar oud.

(Zij was weduwe van J. Schuringa, zie K-I-b.)

Uit dit huwelijk:

1 G. Stam, wonende te Groningen.

Zij was gehuwd met F. Feenstra, wonende te Groningen.

K-I-b J. Schuringa.

Hij was gehuwd met Fokje ten Wolde, geboren rond 1892, wonende te Groningen, overleden aldaar op 30 april 1955, begraven te Zuiderbegraafpaats Groningen, ongeveer 63 jaar oud.

(Zij was later gehuwd met U. Stam, zie K-I-a.)

Uit dit huwelijk:

1 G.S. Schuringa, volgt onder K-II.

2 G.A. Schuringa, wonende te Amsterdam.

Zij was gehuwd met K. Jaarsma, wonende te Amsterdam.

3 D.P. Schuringa, wonende te Groningen.

Zij was gehuwd met J. Tepper, wonende te Groningen.

K-II G.S. Schuringa, wonende te Groningen, dochter van J. Schuringa (K-I-b) en Fokje ten Wolde.

Zij was gehuwd met J.W. Ronda, wonende te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob-Jan Ronda, geboren in het jaar 1950, wonende te Groningen, overleden aldaar op 2 augustus 1954, 4 jaar oud.

2 Gerda Ronda, wonende te Groningen.

3 Sophia Ronda, wonende te Groningen.

4 Jan Ronda, wonende te Groningen.

 

L-I Geert Jans Nust, overleden op 12 november 1785.

Hij was gehuwd met Eetse Jans, overleden op 12 november 1785.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Geerts, volgt onder L-II-a.

L-II-a Jan Geerts, zoon van Geert Jans Nust (L-I) en Eetse Jans.

Hij was gehuwd met Sofia Hindriks.

Uit dit huwelijk:

1 Hindrik Jans Nust, gedoopt te Veendam op 2 juni 1793, volgt onder L-III-a.

L-II-b Geugjen Jimkes.

Hij was gehuwd met Trijntje Harmens.

Uit dit huwelijk:

1 Aaltje Geuchies Schuringa, gedoopt te Veendam op 29 april 1792, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 juli 1859, 67 jaar en 86 dagen oud.

Zij is getrouwd te Veendam op 5 juni 1820 met Hindrik Jans Nust, gedoopt te Veendam op 2 juni 1793, volgt onder L-III-a.

L-III-a Hindrik Jans Nust, gedoopt te Veendam op 2 juni 1793, wonende aldaar, overleden aldaar op 9 september 1858, 65 jaar en 99 dagen oud, zoon van Jan Geerts (L-II-a) en Sofia Hindriks.

Hij is getrouwd te Veendam op 5 juni 1820 met Aaltje Geuchies Schuringa, gedoopt te Veendam op 29 april 1792, wonende aldaar, overleden aldaar op 24 juli 1859, 67 jaar en 86 dagen oud, dochter van Geugjen Jimkes (L-II-b) en Trijntje Harmens.

Uit dit huwelijk:

1 Albert Schuringa Nust, geboren te Veendam op 20 april 1838, wonende aldaar.

Hij is getrouwd te Veendam op 12 april 1865 met Klaasjen Nust, geboren te Veendam op 30 juli 1836, wonende aldaar, dochter van Geert Jans Nust (L-III-b) en Trijntje Lucas Boswijk.

L-III-b Geert Jans Nust.

Hij was gehuwd met Trijntje Lucas Boswijk.

Uit dit huwelijk:

1 Klaasjen Nust, geboren te Veendam op 30 juli 1836, wonende aldaar.

Zij is getrouwd te Veendam op 12 april 1865 met Albert Schuringa Nust, geboren te Veendam op 20 april 1838, wonende aldaar, zoon van Hindrik Jans Nust (L-III-a) en Aaltje Geuchies Schuringa.

 

M-I Henderikus Knottnerus, geboren rond 1883, overleden te Zuidbroek op 5 november 1952, ongeveer 69 jaar oud.

Hij was gehuwd met F. Boersma.

Uit dit huwelijk:

1 Ties S. Knottnerus, wonende te Zuidwolde Gr. en te Zuidbroek.

Hij was gehuwd met Henny J. Schuringa, wonende te Zuidwolde Gr..

2 O. Knottnerus, wonende te Zuidbroek.

3 P.J. Knottnerus, wonende te Zuidwolde.

4 K.O. Knottnerus, wonende te Virgelle, Montana, USA.

5 H. Knottnerus, wonende te Virgelle, Montana, USA.

6 D. Knottnerus, wonende te Burlington en te Canada.

Hij was gehuwd met E. Stadig, wonende te Burlington, Canada.

 

N-I Bert de Groot.

Hij was gehuwd met Albertha-Rosina-Jacobs van der Heide.

Uit dit huwelijk:

1 John-Bertzn de Groot, geboren op 3 augustus 1919, volgt onder N-II.

N-II John-Bertzn de Groot, geboren op 3 augustus 1919, zoon van Bert de Groot (N-I) en Albertha-Rosina-Jacobs van der Heide.

Hij is getrouwd op 3 maart 1943 met Wilma Schuringa, geboren op 27 oktober 1922.

Uit dit huwelijk:

1 Donna-Johndr de Groot, geboren op 22 mei 1949.

Zij is getrouwd op 2 januari 1971 met David-Vander Giessen, geboren op 22 april 1949.

2 Sandra-Kay-Johndr de Groot, geboren op 15 januari 1951.

Zij is getrouwd op 30 juli 1971 met Carl Doot, geboren op 26 december 1950.

 

O-I-a Jan Schuringa, wonende te Oostdongeradeel, overleden voor 1911.

Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op 26 augustus 1887 met Jantje-Arjens Bijlsma, wonende te Oostdongeradeel en te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1 Sjoerdtje Schuringa ook genaamd Sara, geboren te Oostdongeradeel op 15 april 1888, wonende te Groningen.

Zij is getrouwd te Groningen op 2 november 1911 met Johan Henri Lücken, geboren te Groningen rond 1889, wonende aldaar, overleden op 4 januari 1959, ongeveer 70 jaar oud, zoon van Johann Heinrich Lücken (O-I-b) en Geertje Dolfing.

2 Pieter Schuringa, geboren te Oostdongeradeel op 27 augustus 1889, wonende aldaar.

Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op 4 juni 1914 met Anna Zijlstra, wonende te Oostdongeradeel.

O-I-b Johann Heinrich Lücken, wonende te Groningen.

Hij was gehuwd met Geertje Dolfing, wonende te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1 Johan Henri Lücken, geboren te Groningen rond 1889, wonende aldaar, overleden op 4 januari 1959, ongeveer 70 jaar oud.

Hij is getrouwd te Groningen op 2 november 1911 met Sjoerdtje Schuringa ook genaamd Sara, geboren te Oostdongeradeel op 15 april 1888, wonende te Groningen, dochter van Jan Schuringa (O-I-a) en Jantje-Arjens Bijlsma.

 

P-I Cornelis Schuringa, wonende te Groningen.

Hij is getrouwd te Groningen op 18 september 1919 met Christiana-Johanna Lange, wonende te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1 T. Schuringa, volgt onder P-II.

2 M.C. Schuringa.

P-II T. Schuringa, wonende te Zuidlaren, dochter van Cornelis Schuringa (P-I) en Christiana-Johanna Lange.

Zij was gehuwd met H. Dijkema, wonende te Zuidlaren.

Uit dit huwelijk:

1 Jan-Albert Dijkema, geboren te Groningen op 22 maart 1950, wonende te Zuidlaren.

2 Christiana-Johanna Dijkema, wonende te Zuidlaren.

 

Q-I H.P. Schuringa, wonende te Gromley, Ontario, Canada.

Hij was gehuwd met G. van Til, wonende te Gromley, Ontario, Canada.

Uit dit huwelijk:

1 Anneke Schuringa, wonende te Gromley, Ontario, Canada.

2 Truus Schuringa, wonende te Gromley en te Ontario, Canada.

3 Rie Schuringa, wonende te Gromley, Ontario, Canada.

4 Johan Schuringa, wonende te Gromley, Ontario, Canada.

5 Frits Schuringa, wonende te Gromley, Ontario, Canada.

 

R-I Jan Schuringa, geboren rond 1883, wonende te Groningen, overleden aldaar op 9 oktober 1953, ongeveer 70 jaar oud.

Hij is getrouwd te Groningen op 26 december 1907 met Grietje Anna Uden, geboren rond 1883, wonende te Groningen, overleden aldaar op 8 mei 1964, ongeveer 81 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Trientje Schuringa, geboren te Groningen in het jaar 1909, wonende aldaar, overleden aldaar op 8 augustus 1915, 6 jaar oud.

2 H. Schuringa, volgt onder R-II.

R-II H. Schuringa, wonende te Groningen, zoon van Jan Schuringa (R-I) en Grietje Anna Uden.

Hij was gehuwd met H. Stevens, wonende te Groningen.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Schuringa, wonende te Groningen.

2 Tini Schuringa, wonende te Groningen.

 

S-I-a Pieter-Jans Rijpma.

Hij was gehuwd met Alstje Alberts.

Uit dit huwelijk:

1 Albert Rijpma, geboren te Uithuizermeeden op 26 juli 1818 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 28 juni 1894, 75 jaar en 337 dagen oud.

Hij was gehuwd met Zwaantje Bos, geboren te Uithuizermeeden op 22 februari 1854 (gereformeerd), wonende aldaar, dochter van Jan Bos (S-I-b) en Martje Westendorp.

S-I-b Jan Bos (gereformeerd), wonende te Stedum.

Hij was gehuwd met Martje Westendorp.

Uit dit huwelijk:

1 Zwaantje Bos, geboren te Uithuizermeeden op 22 februari 1854 (gereformeerd), wonende aldaar.

Zij was gehuwd met Albert Rijpma, geboren te Uithuizermeeden op 26 juli 1818 (gereformeerd), wonende aldaar, overleden aldaar op 28 juni 1894, 75 jaar en 337 dagen oud, zoon van Pieter-Jans Rijpma (S-I-a) en Alstje Alberts.

 

T-I Sjoerd Schuringa, geboren in het jaar 1882, wonende te Amsterdam en te Idaarderadeel, overleden op 15 juli 1939, 57 jaar oud.

Hij is getrouwd te Idaarderadeel op 2 augustus 1906 met Hielkje-Eesges Boonstra, geboren te Grouw op 23 maart 1882, wonende te Amsterdam en te Idaarderadeel, overleden te 's-Gravenhage op 26 augustus 1962, 80 jaar en 156 dagen oud.

Uit dit huwelijk:

1 T.L. Schuringa, wonende te Zwolle.

Zij was gehuwd met D. Ponsen, wonende te Zwolle.

2 H. Schuringa, wonende te Amsterdam en te Hilversum.

Zij was gehuwd met A. Ruigaart, wonende te Hilversum.

 

U-I Evert Schuringa, geboren op 19 maart 1928.

Hij is gehuwd met Jobkie Meiders, geboren op 4 november 1929.

Uit dit huwelijk:

1 Albert Hendrik Schuringa, geboren op 2 maart 1950, volgt onder U-II-a.

U-II-a Albert Hendrik Schuringa, geboren op 2 maart 1950, zoon van Evert Schuringa (U-I) en Jobkie Meiders.

Hij is gehuwd met Hillechien Hadderingh, geboren op 12 juni 1947.

(Zij was weduwe van Reint Lamberts, zie U-II-b.)

Uit dit huwelijk:

1 Jakobje Schuringa, geboren te Veendam op 14 december 1979.

U-II-b Reint Lamberts.

Hij was gehuwd met Hillechien Hadderingh, geboren op 12 juni 1947.

(Zij is nu getrouwd met Albert Hendrik Schuringa, geboren op 2 maart 1950, zie U-II-a.)

 

V-I-a Harm Mulder, wonende te Termunten.

Hij was gehuwd met Grietje Schuringa, geboren rond 1862.

Uit dit huwelijk:

1 Eise Mulder, geboren na 1889, wonende te Termunten.

Hij is getrouwd te Assen op 2 mei 1917 met Johanna Klok, geboren na 1890, wonende te Smilde, dochter van Lambert Klok (V-I-b) en Klaasje Bos.

V-I-b Lambert Klok.

Hij was gehuwd met Klaasje Bos.

Uit dit huwelijk:

1 Johanna Klok, geboren na 1890, wonende te Smilde.

Zij is getrouwd te Assen op 2 mei 1917 met Eise Mulder, geboren na 1889, wonende te Termunten, zoon van Harm Mulder (V-I-a) en Grietje Schuringa.

 

W-I-a Jan-Taedes Schuiringa, geboren rond 1739, overleden te Hennaarderadeel op 4 februari 1812, ongeveer 73 jaar oud.

Hij was gehuwd met Baukje Wytzes.

Uit dit huwelijk:

1 Jayke Jans Schuiringa, geboren te Spannum rond 1773.

Zij is getrouwd te Wommels Hennaarderadeel op 30 november 1814 met Jan Pyters Westra, geboren rond 1742, zoon van Pyter Dirks (W-I-b) en Claaske Alberts.

W-I-b Pyter Dirks.

Hij was gehuwd met Claaske Alberts.

Uit dit huwelijk:

1 Jan Pyters Westra, geboren rond 1742.

Hij is getrouwd te Wommels Hennaarderadeel op 30 november 1814 met Jayke Jans Schuiringa, geboren te Spannum rond 1773, dochter van Jan-Taedes Schuiringa (W-I-a) en Baukje Wytzes.

 

X-I Kornelis Schuringa, geboren rond 1750.

Hij was gehuwd met Gertje ?.

Uit dit huwelijk:

1 IJkjen Kornelis Schuringa, geboren te Nijkerk Fr. rond 1777, volgt onder X-II.

X-II IJkjen Kornelis Schuringa, geboren te Nijkerk Fr. rond 1777, overleden te Rinsumageest op 29 september 1852, ongeveer 75 jaar oud, dochter van Kornelis Schuringa (X-I) en Gertje ?.

Zij was gehuwd met Jan Hendriks Tuinstra, geboren te Rinsumageest in het jaar 1776, overleden aldaar op 16 december 1845, 69 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Frans Tuinstra, geboren te Dantumadeel op 25 mei 1822, overleden aldaar in het jaar 1904, 82 jaar oud.

 

Y-I Paulus-Gerardus Schieringa, geboren in het jaar 1700, wonende te Dokkum.

Hij is getrouwd te Roderterp op 23 november 1721 met RinskeSjoerds, wonende te Hantumeruitburen.

Uit dit huwelijk:

1 Saakje-Paulus Schieringa, gedoopt te Dokkum op 6 oktober 1744, overleden aldaar op 25 maart 1834, 89 jaar en 170 dagen oud.

Zij was gehuwd met Sybe Freerks, wonende te Rekker.

 

Z-I R.H. Schuringa, wonende te Middenmeer.

Hij is getrouwd te Wieringewerf op 9 september 1960 met D. Schut, wonende te Middenmeer en te Wieringerwerf.

Uit dit huwelijk:

1 Henderika Schuringa, geboren te Alkmaar op 21 april 1968, wonende te Middenmeer.

2 Harm Schuringa, wonende te Middenmeer.

 

AA-I Uitenbosch, wonende te Aerdenhout.

Hij was gehuwd met Wolzak.

Uit dit huwelijk:

1 Hans Uitenbosch, wonende te Grand Rapids, Mich. USA.

Hij is getrouwd te Grand Rapids op 16 december 1955 met Trudy S. Schuringa, wonende te Grand Rapids, Mich. USA.

 

AC-I Jacobus Marcus Schuringa, geboren rond 1905, wonende te Den Hulst en te Ommen, overleden aldaar op 25 oktober 1960, begraven aldaar op 29 oktober 1960, ongeveer 55 jaar oud.

Hij is getrouwd te Den Hulst op 16 april 1934 met J.H. Beuker, wonende te Den Hulst.

Uit dit huwelijk:

1 E.T. Schuringa, wonende te Oude-Pekela.

Zij was gehuwd met W. Nieboer, wonende te Oude-Pekela.

 

AD-I Jan-Sijgers Huizenga.

Hij was gehuwd met Eke-Jans Schuringa.

Uit dit huwelijk:

1 Antje Huizenga, geboren te Middelstum na 1843, overleden op 11 juni 1928, hoogstens 85 jaar oud.

Zij was gehuwd met Jan-Oost Elema.

 

AE-I Jan Danenberg, wonende te Meppel.

Hij was gehuwd met Anje Schuringa, wonende te Meppel.

Uit dit huwelijk:

1 Roelof-Onno Danenberg, geboren te Meppel na 1899, overleden te Emmen op 1 juli 1920, hoogstens 21 jaar oud.

2 Jacoba Jantina Danenberg, geboren te Meppel op 8 november 1901.

 

AF-I Jean Krans Krans.

Hij was gehuwd met Elisa Beekman.

Uit dit huwelijk:

1 Anna-Catharina Krans, geboren na 1888, wonende te Sappemeer.

Zij is getrouwd te Assen op 12 mei 1915 met Jurjen Niks, geboren na 1887, wonende te Onstwedde.

 

AG-I-a Jan Reinders Rispen.

Hij was gehuwd met Jaike-Jans Schuringa, geboren op 14 oktober 1773, wonende te Hennaarderadeel, overleden te Achterkaspelen, Hennaarderadeel op 18 mei 1856, 82 jaar en 217 dagen oud.

(Zij is eerder getrouwd te Hennaarderadeel op 26 mei 1821 met Egbert-Hendrik Theesema, zie AG-I-b. Zij is eerder getrouwd te Hennaarderadeel op 30 november 1814 met Jan Pyters Westra, zie AG-I-c.)

AG-I-b Egbert-Hendrik Theesema, wonende te Hennaarderadeel.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel op 26 mei 1821 met Jaike-Jans Schuringa, geboren op 14 oktober 1773, wonende te Hennaarderadeel, overleden te Achterkaspelen, Hennaarderadeel op 18 mei 1856, 82 jaar en 217 dagen oud.

(Zij is later getrouwd te Hennaarderadeel op 30 november 1814 met Jan Pyters Westra, zie AG-I-c. Zij was later gehuwd met Jan Reinders Rispen, zie AG-I-a.)

AG-I-c Jan Pyters Westra.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel op 30 november 1814 met Jaike-Jans Schuringa, geboren op 14 oktober 1773, wonende te Hennaarderadeel, overleden te Achterkaspelen, Hennaarderadeel op 18 mei 1856, 82 jaar en 217 dagen oud.

(Zij is eerder getrouwd te Hennaarderadeel op 26 mei 1821 met Egbert-Hendrik Theesema, zie AG-I-b. Zij was later gehuwd met Jan Reinders Rispen, zie AG-I-a.)

 

AH-I Jan Schuringa Rietsema, geboren rond 1810.

Hij was gehuwd met Aleida Kornelis Poll.

Uit dit huwelijk:

1 Martje Jans Schuringa Rietsema, geboren rond 1834, overleden op 14 augustus 1906, ongeveer 72 jaar oud.

Zij was gehuwd met Durk Lieuwes Durksz.

 

AI-I Shamir.

Hij was gehuwd met Sietse Harm Ale Schilstra.

Uit dit huwelijk:

1 Anita, geboren op 7 juli 1951, wonende te Goes.

2 Mark Schuringa, geboren te Goes op 1 januari 1958, wonende aldaar.

 

AJ-I-a Hindrik Schuringa, wonende te Nieuwe Pekela.

Hij is getrouwd te Delfzijl op 21 maart 1784 met Anna-Johannes Bermond.

(Zij was weduwe van Perdok, zie AJ-I-b.)

AJ-I-b Perdok.

Hij was gehuwd met Anna-Johannes Bermond.

(Zij is later getrouwd te Delfzijl op 21 maart 1784 met Hindrik Schuringa, zie AJ-I-a.)

 

AK-I G.M. Schuringa, wonende te Valthermond.

Hij is getrouwd te Exloo op 12 juli 1962 met G.J. Mulder, wonende te Valthermond.

Uit dit huwelijk:

1 Jantina-Wilma Schuringa, geboren te Valthermond op 22 oktober 1966.

 

AL-I K.A. Schuringa, wonende te Wildervank.

Hij was gehuwd met M.H. Rabius, wonende te Wildervank.

Uit dit huwelijk:

1 Jacob Bernhard Schuringa, geboren te Veendam op 14 september 1957, wonende te Wildervank.

 

AM-I T. Schuringa, wonende te Makkum.

Hij was gehuwd met T. Boer, wonende te Makkum.

Uit dit huwelijk:

1 Sjoerd Schuringa, geboren te Makkum op 17 december 1897, wonende aldaar.

 

AN-I G. Schuringa, wonende te Oostrum.

Hij was gehuwd met A.J. Kampen, wonende te Oostrum.

Uit dit huwelijk:

1 Nicolaas-Dirk Schuringa, geboren te Oostrum op 15 juni 1906, wonende aldaar.

 

AO-I H. Schuringa, wonende te Laudermarke.

Hij was gehuwd met C.B. Heerdt, wonende te Laudermarke.

Uit dit huwelijk:

1 Remko-Harm Schuringa, geboren op 2 oktober 1937.

 

AP-I J.R. Erenstein, wonende te Bloemendaal.

Haar kinderen van een onbekende man:

1 Doeke Tjabbes, wonende te Bloemendaal.

2 Riteke Tjabbes, wonende te Bloemendaal.

 

AQ-I F.J. Kuiper, wonende te Veendam.

Zijn kinderen bij een onbekende vrouw:

1 Frits Kuiper, wonende te Veendam.

2 Ineke Kuiper, wonende te Veendam.

 

AR-I Jan Hendriks Rietberg.

Hij was gehuwd met Detje Hendriks Schuringa.

Uit dit huwelijk:

1 N.N., geboren rond 1833.

 

AS-I Akke Jans Schuringa ook genaamd Aukje Jans, geboren rond 1782, wonende te Spannum.

Hij is getrouwd te Spannum op 28 maart 1796 met Seerp Bernardus Bakker ook genaamd Seerp Jans, wonende te Spannum.

Uit dit huwelijk:

1 N.N., geboren rond 1805, overleden te Baarderadeel in het jaar 1861, ongeveer 56 jaar oud.

 

AT-I N.N..

Zijn dochter bij een onbekende vrouw:

1 Geziena Schuringa, geboren te Wildervank op 19 december 1912, overleden te Stadskanaal op 4 augustus 2001, 88 jaar en 228 dagen oud.

Zij was gehuwd met Ruiter.

 

AU-I-a Jacobus Hamminga (hervormd), wonende te Leeuwarden.

Hij is getrouwd te Leeuwarden op 9 juni 1700, ondertrouwd aldaar op 24 mei 1700 voor de kerk met Rixtie Schuringa ook genaamd Rikstje (hervormd), wonende te Leeuwarden.

(Zij is later in ondertrouw gegaan op 12 september 1704, ondertrouwd te Leeuwarden op 12 september 1704 en getrouwd aldaar op 28 september 1704 voor de kerk met Joannes Raadkamp, zie AU-I-b.)

AU-I-b Joannes Raadkamp ook genaamd Johannes, wonende te Leeuwarden.

Hij is in ondertrouw gegaan op 12 september 1704, ondertrouwd te Leeuwarden op 12 september 1704 en getrouwd aldaar op 28 september 1704 voor de kerk met Rixtie Schuringa ook genaamd Rikstje (hervormd), wonende te Leeuwarden.

(Zij is eerder getrouwd te Leeuwarden op 9 juni 1700, ondertrouwd aldaar op 24 mei 1700 voor de kerk met Jacobus Hamminga (hervormd), zie AU-I-a.)

 

AV-I Ente Jelles Schuringa.

Hij was gehuwd met Afke Sybes Stellingwerf.

Uit dit huwelijk:

1 Sybe Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 14 augustus 1841.

 

AW-I Dirk-Ennes Boersma, wonende te Dantumadeel.

Hij is getrouwd te Dantumadeel op 16 mei 1819 met Roelofke-Ybeles Schuringa, wonende te Dantumadeel.

Uit dit huwelijk:

1 Ybele Boersma, geboren te Dantumadeel op 22 oktober 1821.

 

AX-I Jan Schuyringe, geboren in het jaar 1610.

Hij was gehuwd met Ameltyen Homan, geboren rond 1610.

 

BA-I Johannes Schuringa, geboren in het jaar 1870, wonende te Groningen, overleden op 5 januari 1955, 85 jaar oud.

Hij was gehuwd met N.N..

 

BB-I Harm Schuringa.

Hij is getrouwd te Annen op 20 mei 1960 met Grietje Koops, wonende te Annerveen.

 

BC-I D.F. Smedes, wonende te Kielwindeweer en te Borgercompagnie.

Hij was gehuwd met Els W. Schuringa, wonende te Kielwindeweer.

 

BD-I Jan de Groot, wonende te Delfzijl.

Hij was gehuwd met Janny Schuringa, wonende te Delfzijl.

 

BE-I Schuringa, wonende te Goes.

Hij was gehuwd met Alting, wonende te Goes.

 

BF-I Jan Johannes Spoelstra, wonende te Kollumerland.

Hij is getrouwd te Kollumerland op 12 april 1834 met Grietje Sjoerds Schuringa, geboren rond 1778, wonende te Kollumerland, overleden aldaar op 10 juli 1841, ongeveer 63 jaar oud.

 

BG-I T.K. Schuringa, wonende te Waaxens.

Hij is getrouwd te Wommels op 8 mei 1878 met T.M. de Boer, wonende te Arum.

 

BH-I P. Schuringa, geboren rond 1844, wonende te Gouderak en te Zierikzee, overleden te Oosterbeek op 27 maart 1912, begraven aldaar op 1 april 1912, ongeveer 68 jaar oud.

Hij is getrouwd op 23 september 1870 met Clasina Petronella van der Sijde, geboren rond 1837, wonende te Gouderak, overleden te Oosterbeek op 1 januari 1919, ongeveer 82 jaar oud.

 

BI-I Schuringa.

Hij was gehuwd met Schouten.

 

BJ-I Tjakke H. Schuringa, wonende te Muntendam, overleden op 20 juni 1934.

Hij is getrouwd te Muntendam op 27 april 1934 met Wietske Offringa, geboren te Donkerbroek op 22 november 1888, wonende te Muntendam, overleden te Groningen op 30 januari 1942, 53 jaar en 69 dagen oud.

 

BK-I Ernst G. Brouwer, wonende te Bloemendaal.

Hij is getrouwd rond 1936 met Hadewey Schuringa, wonende te Amsterdam.

 

BL-I Bolt, wonende te Groningen.

Hij was gehuwd met J. Schuringa, wonende te Groningen.

 

BM-I F. Schuringa, wonende te Naarden.

Hij is getrouwd te Naarden op 19 december 1968 met Pepe James, wonende te Naarden.

 

BN-I Arend Schuiling, wonende te Schipborg.

Hij was gehuwd met Coba Schuringa, wonende te Annerveen.

 

BO-I P.C. Nanninga, wonende te Haren.

Hij was gehuwd met Trijntje Kimm, geboren rond 1886, wonende te Haren, overleden aldaar op 7 november 1958, ongeveer 72 jaar oud.

 

BP-I Gerrit Broos, wonende te Toronto, Ontario, Canada.

Hij is getrouwd te Toronto op 8 mei 1954 met Anna M.H. Schuringa, wonende te Toronto, Ontario, Canada.

 

BQ-I A. Schuringa.

Hij was gehuwd met Seepers.

 

BR-I Pieter Schuringa.

Hij was gehuwd met C. van der Garden, geboren rond 1889, wonende te Haren, overleden aldaar op 27 mei 1967, ongeveer 78 jaar oud.

 

BS-I H.M. Schuringa.

Hij was gehuwd met Henderika Schuringa, wonende te Stadskanaal, overleden in het jaar 1954.

 

BT-I Hendrik Wust.

Hij was gehuwd met Berendina Welfing.

 

BU-I Pieter-Pieters Sijttema, wonende te Idaarderadeel.

Hij is getrouwd te Idaarderadeel op 31 mei 1884 met Ibeltje-Sjoerds Schuringa, wonende te Idaarderadeel.

 

BV-I Lambert Pompe, wonende te Leewarden.

Hij is getrouwd te Leeuwarden op 29 juli 1893 met Antje Schuringa, wonende te Leeuwarden.

 

BW-I Tjamme-Taedes Schuringa, wonende te Hennaarderadeel.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel in het jaar 1826 met N.N..

 

BX-I Gerhardus Raadsma, wonende te Oostdongeradeel.

Hij is getrouwd te Oostdongeradeel op 20 mei 1858 met Trijntje Schuringa, wonende te Oostdongeradeel.

 

BY-I Jacob Sebens Sebens.

Hij was gehuwd met Frouke Wiertsema.

 

BZ-I Jakobus Schuiringa, geboren rond 1860.

Hij was gehuwd met Jacoba Elisabeth Waardenburg Stelwagen.

 

CA-I Bartholdus Schuiringa ook genaamd Barteld, geboren rond 1660, wonende te Lollum.

Hij is in ondertrouw gegaan op 2 november 1688 en getrouwd te Leeuwarden op 18 november 1688 met Tryntie Wybes ook genaamd Trijntje Wiebes, wonende te Leeuwarden.

 

CB-I Jacob Dircks.

Hij is getrouwd te Franeker op 1 september 1696 met Catarina Schuringa, geboren rond 1675.

 

CC-I Klaas Everts Schuringa, geboren te Blokzijl rond 1662.

Hij was gehuwd met Jantje.

 

CD-I Jacob Sebens.

Hij was gehuwd met Frouke Wiertsema.

 

CE-I Kier Schuringa.

Hij is getrouwd te Uithuizermeden op 24 juni 1915 met Trijntje Riepma, geboren rond 1889, overleden op 11 februari 1955, ongeveer 66 jaar oud.

 

CF-I Johannes Wust.

Hij was gehuwd met Hinderkien Welfing.

 

CG-I Tjerk Johannis Schuringa, wonende te Ballum.

Hij is getrouwd in het jaar 1740 met Aaltje Reinders (hervormd), wonende te Amsterdam.

 

CH-I Teede Jans Schuringa, wonende te Edens.

Hij is getrouwd te Edens op 30 november 1777 met Aaltje Feijes, wonende te Edens.

 

CI-I Baltus Sterck, wonende te Harlingen.

Hij is getrouwd te Harlingen op 5 januari 1687 met Susanna Schuringa, wonende te Bolsward.

 

CJ-I Hessel Schuringa, geboren in het jaar 1636, wonende te Dongjum, Minnertsga, overleden te Minnertsga op 29 oktober 1683, 47 jaar oud.

 

CK-I Johannes Schuringa, geboren in het jaar 1652, wonende te Franeker.

 

CL-I N.N..

Zij was gehuwd met N.N..

 

CM-I Antje Harms.

Zij is getrouwd op 19 juli 1789 met N.N..

 

CN-I Sitze-Jans Schuringa, geboren te Wildervank op 12 december 1882, wonende aldaar.

 

CO-I Tjakke Hendriks Schuringa, geboren op 22 februari 1819.

 

CP-I Hergen-Hendriks Schuringa, geboren op 17 mei 1822.

 

CQ-I Wijbe Tammes Schuringa, geboren in het jaar 1828.

 

CR-I N.N..

Zij was gehuwd met N.N..

 

CS-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

CT-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

CU-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

CV-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

CW-I Tj. Niks.

 

CX-I N.N..

 

CY-I Pieter Schuringa, wonende te Dokkum, overleden aldaar op 12 januari 1920.

 

CZ-I N.N..

Zij was gehuwd met N.N..

 

DA-I N.N..

 

DB-I N.N..

Zij was gehuwd met N.N..

 

DC-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

DD-I Douglas Rijfkogel, wonende te 's-Gravenhage.

 

DE-I N.N..

 

DF-I J. Sikkema, wonende te Weidum.

Hij was gehuwd met N.N..

 

DG-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

DH-I Harmina Antje Munneke, geboren op 1 augustus 1944.

 

DI-I N.N..

 

DJ-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

DK-I Gosse-Bartholds van der Werf.

 

DL-I Grietje Eilkes.

 

DM-I Anna Schuringa, geboren rond 1751, overleden te Sneek op 12 februari 1821, ongeveer 70 jaar oud.

Zij was gehuwd met N.N..

 

DN-I Wybe Tammes Schuringa, geboren in het jaar 1828.

Hij was gehuwd met N.N..

 

DO-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

DP-I N.N..

 

DQ-I N.N..

Zij was gehuwd met N.N..

 

DR-I Roelof Danenberg.

 

DS-I Trijntje Bakker.

Zij was gehuwd met N.N..

 

DT-I Roelfien Schuringa, wonende te Valthermond.

 

DU-I Meinte-Hendriks Schuringa, geboren rond 1737, overleden te Menaldumadeel op 6 september 1827, ongeveer 90 jaar oud.

 

DV-I Namkjen-Lourens Schuringa, geboren na 1820, overleden te Fraekeradeel op 6 september 1847, hoogstens 27 jaar oud.

 

DW-I Sytte-Sytses Schuringa, geboren na 1769, overleden te Opsterland op 12 oktober 1816, hoogstens 47 jaar oud.

 

DX-I N.N..

 

DY-I Lutske-Tymons Lemstra.

 

DZ-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

EA-I Louwkjen-Fransens Schuringa, geboren in het jaar 1782, wonende te Wonseradeel, overleden aldaar op 19 april 1872, 90 jaar oud.

 

EB-I Thomas Schuringa, geboren op 12 mei 1937, overleden te Oostdongeradeel op 8 juni 1937, 27 dagen oud.

 

EC-I Gerrit Schuringa, geboren in het jaar 1911, overleden te Oostdongeradeel op 16 mei 1919, 8 jaar oud.

 

ED-I Trijntje Schuringa, geboren in het jaar 1803, overleden te Wonseradeel op 22 december 1872, 69 jaar oud.

 

EE-I Tjebbe Schuringa, geboren in het jaar 1859, overleden te Haskerland op 4 december 1931, 72 jaar oud.

 

EF-I N.N..

Zij was gehuwd met N.N..

 

EG-I N.N..

Zij was gehuwd met N.N..

 

EH-I Bernhard Harm Munneke, geboren op 24 april 1947.

 

EI-I Niesiena Janna Munneke, geboren op 4 mei 1954.

 

EJ-I Roelf Harm Munneke, geboren te Veendam op 31 januari 1911, wonende te Wildervank.

 

EK-I N.N..

Hij was gehuwd met N.N..

 

EL-I Otten.

 

EM-I R. Houtman.

Zij was gehuwd met N.N..

 

EN-I A. van de Veen.

Zij was gehuwd met N.N..

 

EO-I N.N..

 

EP-I N.N..

 

EQ-I N.N., overleden op 8 juli 1889.

 

ER-I Mark Schuringa, geboren rond 1984, wonende te Goes.

Hij was gehuwd met N.N..

 

ES-I John Schuiringa, gedoopt te Stepney Londen op 15 augustus 1706.

Hij was gehuwd met N.N..