Genealogie gemaakt door W.J. Schuringa, Nijkerk, februari 2007

I Taede Schuringa.

Zijn zonen bij een onbekende vrouw:

1 Wikkien Taedes Schuringa, geboren in het jaar 1734, overleden te Bolsward op 13 februari 1812, 78 jaar oud.

2 Beernt Taedes Schuringa, volgt onder II.

 

II Beernt Taedes Schuringa, zoon van Taede Schuringa (I).

Hij was gehuwd met Grietje Aukes.

Uit dit huwelijk:

1 Antje Beernts Schuringa, gedoopt te Hennaarderadeel, Wommels op 3 oktober 1765, volgt onder III-a.

2 Taede Berends Schuringa, geboren rond 1767, volgt onder III-b.

3 Auke Berends Schuringa, geboren rond 1791, volgt onder III-c.

 

III-a Antje Beernts Schuringa, gedoopt te Hennaarderadeel, Wommels op 3 oktober 1765, wonende te Wommels, overleden te Hennaarderadeel op 3 februari 1830, 64 jaar oud, dochter van Beernt Taedes Schuringa (II) en Grietje Aukes.

Zij is getrouwd te Wommels op 7 december 1788, op 23-jarige leeftijd met Jelle Thomas Sippens, wonende te Wommels.

Uit dit huwelijk:

1 Thomas Jelles Sippens, geboren rond 1791, overleden te Hennaarderadeel op 2 februari 1834, ongeveer 43 jaar oud.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel op 6 juni 1816, op ongeveer 25-jarige leeftijd met Klaaske Pieters Wiersma (16 jaar oud), geboren te Kubaard op 15 oktober 1799, overleden in het jaar 1830, 31 jaar oud, dochter van Pieter Jelmers Wiersma en Namkjen Laurens Schuringa.

 

III-b Taede Berends Schuringa, geboren rond 1767, zoon van Beernt Taedes Schuringa (II) en Grietje Aukes.

Hij was gehuwd met Fokeltje Jans Wynia, geboren rond 1777, overleden te Hennaarderadeel op 4 oktober 1812, ongeveer 35 jaar oud, dochter van Jan Douwes en Tietje Jelles.

Uit dit huwelijk:

1 Tjomme Taedes Schuringa, geboren in het jaar 1804, volgt onder IV.

2 Grietje Taedes Schuringa, geboren in het jaar 1808, wonende te Hennaarderadeel, overleden aldaar op 2 oktober 1840, 32 jaar oud.

Zij is getrouwd te Hennaarderadeel op 14 mei 1830, op 22-jarige leeftijd met Aebe Feddes Bos (22 jaar oud), geboren in het jaar 1808, wonende te Hennaarderadeel, overleden te Henneradeel op 29 augustus 1887, 79 jaar oud.

3 Tietje Taedes Schuringa, wonende te Hennaarderadeel.

Zij is getrouwd te Hennaarderadeel op 9 juni 1832 met Rommert Douwes Yntema (20 jaar oud), geboren te Hennaarderadeel op 2 december 1811, wonende aldaar, overleden te Wonseradeel op 1 juni 1896, 84 jaar oud, zoon van Douwe Pieters Yntema en Wijpjen Jans van Gosliga.

 

IV Tjomme Taedes Schuringa, geboren in het jaar 1804, overleden te Hennaarderadeel op 26 mei 1844, 40 jaar oud, zoon van Taede Berends Schuringa (III-b) en Fokeltje Jans Wynia.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel op 6 mei 1826, op 22-jarige leeftijd met Yttje Klazes Nauta.

Uit dit huwelijk:

1 Fokeltje Tjommes Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 11 juli 1828, wonende te Wonseradeel.

Zij is getrouwd te Wonseradeel op 20 mei 1848, op 19-jarige leeftijd met Ulbe Sybrens Andela, wonende te Wonseradeel.

2 Klaas Tjommes Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 20 mei 1830, volgt onder V.

 

V Klaas Tjommes Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 20 mei 1830, wonende te Waaxens, overleden op 13 mei 1883, 52 jaar oud, zoon van Tjomme Taedes Schuringa (IV) en Yttje Klazes Nauta.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel op 26 mei 1852, op 22-jarige leeftijd met Klaaske-Dirks Twerda (ongeveer 20 jaar oud), geboren rond 1832, wonende te Waaxens, overleden te Wommels op 4 februari 1902, ongeveer 70 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1 Wybrig Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 9 april 1853, overleden te Franeker op 8 oktober 1930, 77 jaar oud.

2 Tjommes-Klazes Schuringa, geboren te Oosterend (Fr.) op 4 oktober 1854 (Protestant), volgt onder VI.

3 IJttje-Klazes Schuringa, geboren te Oosterend op 12 december 1856, overleden te Hennaarderadeel op 1 juli 1857, 201 dagen oud.

4 IJttje Schuringa, geboren te Oosterend op 28 januari 1858, overleden te Hennaarderadeel op 24 mei 1859, 1 jaar oud.

5 Dirk Schuringa, geboren te Cubaard op 22 april 1859, overleden te Hennaarderadeel op 22 januari 1860, 275 dagen oud.

6 Fokeltje Schuringa, geboren te Waaxens op 14 juli 1862, overleden te Bolsward op 31 januari 1900, 37 jaar oud.

Zij is getrouwd te Hennaarderadeel op 6 juni 1883, op 20-jarige leeftijd (1) met Pieter Bruinsma.

Zij is getrouwd op 21 februari 1891, op 28-jarige leeftijd (2) met Harmen Pen.

Zij is getrouwd op 1 maart 1896, op 33-jarige leeftijd (3) met Geert Russchen.

7 IJttje Schuringa, geboren te Waaxens op 16 augustus 1863.

8 Dirk Schuringa, geboren te Waaxens op 17 december 1864, overleden te Aenwirden op 15 oktober 1933, 68 jaar oud.

9 Trijntje Schuringa, geboren te Waaxens op 8 maart 1866, overleden te Hennaarderadeel op 24 mei 1866, 77 dagen oud.

10 Trijntje Schuringa, geboren te Waaxens op 28 juli 1868, wonende aldaar, overleden te Hennaarderadeel op 7 juli 1869, 344 dagen oud.

11 Johannes Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 12 augustus 1870.

12 Sjoerd Klazes Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 25 februari 1873, overleden aldaar op 16 maart 1873, 19 dagen oud.

 

VI Tjommes-Klazes Schuringa, tuinman, geboren te Oosterend (Fr.) op 4 oktober 1854 (Protestant), overleden te Leeuwarden op 17 november 1926, 72 jaar oud, zoon van Klaas Tjommes Schuringa (V) en Klaaske-Dirks Twerda.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel op 8 mei 1878, op 23-jarige leeftijd met Trijntje de Boer (21 jaar oud), geboren te Wolsum (Fr.) op 2 juni 1856 (Protestant), overleden te Leeuwarden.

Uit dit huwelijk:

1 Klaas-Tjommes Schuringa, geboren te Cubaard (Fr.) op 25 februari 1879 (Rooms katholiek), volgt onder VII-a.

2 Marten Schuringa, geboren rond 1882, volgt onder VII-b.

3 Klaaske Schuringa, geboren rond 1888, volgt onder VII-c.

 

VII-a Klaas-Tjommes Schuringa, tuinman, geboren te Cubaard (Fr.) op 25 februari 1879 (Rooms katholiek), wonende te Heelsum, overleden aldaar op 10 mei 1940, 61 jaar oud, zoon van Tjommes-Klazes Schuringa (VI) en Trijntje de Boer.

Hij is getrouwd te Duitsland op 17 mei 1909, op 30-jarige leeftijd met Juliana Schulz (27 jaar oud), geboren te Walkowitz ( Duitsland ) op 28 december 1881 (Rooms katholiek), wonende te Heelsum, overleden aldaar op 17 november 1940, 58 jaar oud, dochter van August Schulz (metselaar) en Antonie Ciesielska.

Uit dit huwelijk:

1 Paul-August Schuringa, geboren te Ostbeieren ( Duitsland ) op 1 juni 1909, volgt onder VIII-a.

2 Ferdinand Schuringa, geboren te Albertsloh ( Duitsland ) op 30 mei 1910, wonende aldaar, 96 jaar oud.

3 Anna Maria Schuringa, geboren op 16 maart 1912, volgt onder VIII-b.

4 Tina Schuringa, geboren te Hoensbroek op 15 juli 1914, volgt onder VIII-c.

5 Martin Schuringa, geboren te Hoensbroek (L) op 10 juni 1916 (Rooms katholiek), volgt onder VIII-d.

6 Dirkje Schuringa, geboren te Hoensbroek op 23 oktober 1917, wonende aldaar, 89 jaar oud.

7 Tjitsche Schuringa, geboren te Hoensbroek op 5 juni 1919, wonende aldaar, overleden aldaar op 3 januari 1920, 212 dagen oud.

8 Tjitsche Schuringa, geboren te Hoensbroek op 12 december 1920, wonende aldaar, 86 jaar oud.

9 Klaas Schuringa, geboren te Heerlen op 11 maart 1924, wonende te Heerlen, Heelsunm, overleden te Heelsum op 10 mei 1940, 16 jaar oud.

 

VIII-a Paul-August Schuringa, geboren te Ostbeieren ( Duitsland ) op 1 juni 1909, wonende aldaar, 97 jaar oud, zoon van Klaas-Tjommes Schuringa (VII-a) en Juliana Schulz.

Zijn zoon bij een onbekende vrouw:

1 Klaas Christiaan Schuringa, volgt onder IX-a.

 

IX-a Klaas Christiaan Schuringa, marine ( gepensioneerd, info rond sept. 2004 ), zoon van Paul-August Schuringa (VIII-a).

Hij was gehuwd met Hendrikje van Harn.

Uit dit huwelijk:

Privacy, niet verder uitgewerkt

 

VIII-b Anna Maria Schuringa, geboren op 16 maart 1912, 94 jaar oud, dochter van Klaas-Tjommes Schuringa (VII-a) en Juliana Schulz.

Zij is gehuwd met Cornelis Adolf den Hartigh, geboren te Terneuzen op 6 december 1910, 96 jaar oud, zoon van Franciscus Cristoffel den Hartig en Cornelia Johanna Strijland.

Uit dit huwelijk:

1 Nellie den Hartigh, wonende te Hoevelaken.

 

VIII-c Tina Schuringa, geboren te Hoensbroek op 15 juli 1914, wonende aldaar, overleden in het jaar 1986, 72 jaar oud, dochter van Klaas-Tjommes Schuringa (VII-a) en Juliana Schulz.

Zij was gehuwd met Henderik Orsel, geboren in het jaar 1909, overleden in het jaar 1998, 89 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

 

VIII-d Martin Schuringa, agent van politie, geboren te Hoensbroek (L) op 10 juni 1916 (Rooms katholiek), wonende te Rotterdam (Schermlaan 42a), te Heelsum en te Soerabaja, overleden te Hoensong Korea op 12 februari 1951, 34 jaar oud, zoon van Klaas-Tjommes Schuringa (VII-a) en Juliana Schulz.

Hij is getrouwd op 29 juli 1941, op 25-jarige leeftijd met Janneke Venema (23 jaar oud), geboren te Oude-Pekela (Gr.) op 9 mei 1918 (ned. Hervormd), wonende te Oude-Pekela, te Eindhoven en te Rotterdam, overleden te Eindhoven op 26 mei 1979, 61 jaar oud, dochter van Willem Venema (bankwerker, calculator) en Klaassien Hartman.

Uit dit huwelijk:

 

Privacy, niet verderuitgewerkt

 

VII-b Marten Schuringa, geboren rond 1882, wonende te Drachten en te Nijenga Smallingerland, overleden te Drachten op 17 juli 1967, begraven op 20 juli 1967, ongeveer 85 jaar oud, zoon van Tjommes-Klazes Schuringa (VI) en Trijntje de Boer.

Hij was gehuwd met Hyke Terpstra, wonende te Rottevalle.

Uit dit huwelijk:

1 Griet Schuringa, volgt onder VIII-e.

2 Tine Schuringa, verpleegkundige, wonende te Rotterdam.

 

VIII-e Griet Schuringa, wonende te Rottevalle, zoon van Marten Schuringa (VII-b) en Hyke Terpstra.

Hij was gehuwd met Gerke de Vries, wonende te Rottevalle.

Uit dit huwelijk:

1 Anne de Vries.

2 Marten de Vries.

 

VII-c Klaaske Schuringa, geboren rond 1888, overleden in december 1966, begraven te Huizum bij Leeuwarden, ongeveer 78 jaar oud, dochter van Tjommes-Klazes Schuringa (VI) en Trijntje de Boer.

Zij was gehuwd met Riense Boetes.

Uit dit huwelijk:

1 Han Boetes, huisarts, wonende te Grijpskerk.

 

III-c Auke Berends Schuringa, landbouwer, geboren rond 1791, wonende te Cubaard en te Hennaarderadeel, overleden te Cubaard op 23 oktober 1852, ongeveer 61 jaar oud, zoon van Beernt Taedes Schuringa (II) en Grietje Aukes.

Hij is getrouwd te Hennaarderadeel op 21 mei 1812, op ongeveer 21-jarige leeftijd met Marijke-Sydses Jouwstra ( Jouwsma ), wonende te Hennaarderadeel.

Uit dit huwelijk:

1 Grietje Aukes Schuringa, landbouwerse, geboren te Kubaard op 9 mei 1813, wonende te Hennaarderadeel en te Kubaard, overleden aldaar op 14 januari 1887, 73 jaar oud.

Zij is getrouwd te Hennaarderadeel op 31 oktober 1835, op 22-jarige leeftijd met Jacob Jelles Wijnia, wonende te Hennaarderadeel.

2 Trijntje-Aukes Schuringa, geboren te Wommels Hennaarderadeel op 20 november 1816, wonende te Hennaarderadeel.

Zij is getrouwd te Hennaarderadeel op 27 april 1853, op 36-jarige leeftijd met Yede-Bokkes Nijdam, wonende te Hennaarderadeel.

3 Sijtze Schuringa, geboren te Hennaarderadeel op 3 mei 1820, wonende te Cubaard, overleden aldaar op 4 september 1848, 28 jaar oud.

 

_INDEX

)

Marijke-Sydses Jouwstra ( Jouwsma, III-c.

Andela

Ulbe Sybrens, IV-1.

Boer

Aafke Janna de (1943), IX-d.

Trijntje de (1856), VI, VII-a, VII-b, VII-c.

Boetes

Han, VII-c-1.

Riense, VII-c.

Bos

Aebe Feddes (1808), III-b-2.

Leny (1962), IX-a-1.

Bruinsma

Pieter, V-6.

Ciesielska

Antonie, VII-a.

Douwes

Jan, III-b.

Fevre

Mary Le (1947), IX-b.

Goes

Annemieke (1970), IX-a-2.

Gosliga

Wijpjen Jans van (1766), III-b-3.

Harn

Hendrikje van, IX-a.

Hartig

Franciscus Cristoffel den, VIII-b.

Hartigh

Cornelis Adolf den (1910), VIII-b.

Nellie den, VIII-b-1.

Hartman

Klaassien (1899), VIII-d.

Jelles

Tietje, III-b.

Klinkenberg

Eugene-Gerardus-Hermanus (1943), IX-c.

Eveline (1972), IX-c-2.

Miriam (1970), IX-c-1.

Robert-Willem-Jozef (1973), IX-c-3.

Nauta

Yttje Klazes, IV, V.

Nijdam

Yede-Bokkes, III-c-2.

Orsel

Henderik (1909), VIII-c.

Johan Arend (1946), VIII-c-1.

Pen

Harmen, V-6.

Roeda

Jaap (1947), IX-e.

Jeanine-Henderika-Janneke (1976), IX-e-2.

Selina-Klazina (1972), IX-e-1.

Russchen

Geert, V-6.

Schulz

August, VII-a.

Juliana (1881), VII-a, VIII-a, VIII-b, VIII-c, VIII-d.

Schuringa

Anna Maria (1912), VII-a-3, VIII-b.

Antje Beernts (1765), II-1, III-a.

Auke Berends (1791), II-3, III-c.

Beernt Taedes, I-2, II, III-a, III-b, III-c.

Dirk (1859), V-5.

Dirk (1864), V-8.

Dirkje (1917), VII-a-6.

Ellen-Margot (1973), IX-b-1.

Ferdinand (1910), VII-a-2.

Fokeltje (1862), V-6.

Fokeltje Tjommes (1828), IV-1.

Griet, VII-b-1, VIII-e.

Grietje Aukes (1813), III-c-1.

Grietje Taedes (1808), III-b-2.

IJttje (1858), V-4.

IJttje (1863), V-7.

IJttje-Klazes (1856), V-3.

Johannes (1870), V-11.

Juliana (1942), VIII-d-2, IX-c.

Klaas (1924), VII-a-9.

Klaas Christiaan, VIII-a-1, IX-a.

Klaas Tjommes (1830), IV-2, V, VI.

Klaas-Tjommes (1879), VI-1, VII-a, VIII-a, VIII-b, VIII-c, VIII-d.

Klaaske (1888), VI-3, VII-c.

Klazina (1946), VIII-d-4, IX-e.

Lonneke (1976), IX-b-2.

Marten (1882), VI-2, VII-b, VIII-e.

Martin (1916), VII-a-5, VIII-d, IX-b, IX-c, IX-d, IX-e.

Martin (1976), IX-a-2.

Namkjen Laurens (1770), III-a-1.

Paul Christiaan (1962), IX-a-1.

Paul-August (1909), VII-a-1, VIII-a, IX-a.

Pieter Berend (1945), VIII-d-3, IX-d.

Ruth Martine (1972), IX-d-2.

Sijtze (1820), III-c-3.

Sjoerd Klazes (1873), V-12.

Taede, I, II.

Taede Berends (1767), II-2, III-b, IV.

Tietje Taedes, III-b-3.

Tina (1914), VII-a-4, VIII-c.

Tine, VII-b-2.

Tjitsche (1919), VII-a-7.

Tjitsche (1920), VII-a-8.

Tjomme Taedes (1804), III-b-1, IV, V.

Tjommes-Klazes (1854), V-2, VI, VII-a, VII-b, VII-c.

Tom (1978), IX-b-3.

Trijntje (1866), V-9.

Trijntje (1868), V-10.

Trijntje-Aukes (1816), III-c-2.

Wendy (1978), IX-a-3.

Wikkien Taedes (1734), I-1.

Willem (1942), VIII-d-1, IX-b.

Willem Jan Douwe (1971), IX-d-1.

Wybrig (1853), V-1.

Sippens

Jelle Thomas, III-a.

Thomas Jelles (1791), III-a-1.

Strijland

Cornelia Johanna, VIII-b.

Terpstra

Hyke, VII-b, VIII-e.

Twerda

Klaaske-Dirks (1832), V, VI.

Venema

Janneke (1918), VIII-d, IX-b, IX-c, IX-d, IX-e.

Willem (1899), VIII-d.

Vries

Anne de, VIII-e-1.

Gerke de, VIII-e.

Marten de, VIII-e-2.

Wiersma

Klaaske Pieters (1799), III-a-1.

Pieter Jelmers, III-a-1.

Wijnia

Jacob Jelles, III-c-1.

Wynia

Fokeltje Jans (1777), III-b, IV.

Yntema

Douwe Pieters (1773), III-b-3.

Rommert Douwes (1811), III-b-3.

zonder achternaam:

Grietje Aukes, II, III-a, III-b, III-c.