Opzet website

De informatie die ik heb over de families Schuringa en Schuiringa in de Stad Groningen en de Ommelanden is één genealogie.
Daarnaast zijn er een aantal families die ik niet bij de genoemde genealogie kan onderbrengen en los zijn gegeven onder overige.
Van de familie Schuringa in Veendam en omstreken heb ik de genealogie van Thies Coops Ligger gemaakt die uiteindelijk uitkomt op de familie Schuringa.
Daarnaast heb ik van Friesland, Veendam en Omstreken alsmede Drente een aantal losse families gegeven.

De bedoeling is dat de legpuzzelstukjes met uw hulp in elkaar vallen.
Na verloop van tijd komt er een bijgewerkte site.

Namen van personen die nog leven heb ik weggelaten uit privacy overwegingen. Dat betekent dat u veelal moet beginnen bij uw grootouders.
Eveneens zijn de aanverwante families weggelaten.
Alleen de namen Schuringa en Schuiringa zijn gegeven.